II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej RODO i ochronie danych osobowych

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej RODO i reformie danych osobowych, która odbędzie się 26 lutego 2018 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa, która wygłosi prelekcję:

Kontrola organu nadzorczego na tle RODO i projektowanych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

oraz apl. radc. Adrian Szutkiewicz:

Sankcje za naruszenie przepisów RODO 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.