II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej RODO i ochronie danych osobowych

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej RODO i reformie danych osobowych, która odbędzie się 26 lutego 2018 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 

Wśród prelegentów wydarzenia r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa, która wygłosi prelekcję:

Kontrola organu nadzorczego na tle RODO i projektowanych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

oraz apl. radc. Adrian Szutkiewicz:

Sankcje za naruszenie przepisów RODO 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych.