FORUM HR PHARMA

Naszą ambicją jest stworzenie Forum wymiany doświadczeń HR, w tym compliance, branży farmaceutycznej. Chcemy, aby uczestnicy Forum HR Pharma mogli swobodnie wymieniać się doświadczeniami i poglądami nt. stosowanych praktyk i rozwiązań. Chcemy umożliwić uczestnikom wspólne doskonalenie się, kształtowanie pożądanych praktyk, tworzenie pożądanych standardów rynku oraz dobrych obyczajów. 

Spotkamy się w przyjaznym gronie, w otwartej atmosferze, wśród osób, które mają unikalne doświadczenia. 

Uczestnicy Forum HR Pharma otrzymają konkretną, praktyczną, ekspercką wiedzę oraz rekomendacje dotyczące stosowania prawa HR, w tym compliance. Wykorzystamy nasze 20 letnie doświadczenia w pracy dla najbardziej dynamicznych firm sektora farmaceutycznego. 

Forum HR Pharma dedykowane jest praktykom – menadżerom, pracownikom HR i compliance, oraz prawnikom branży farmaceutycznej.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa, prelekcji i aktywnego udziału w Forum HR Pharma jako liderów branży farmaceutycznej.

Koszt uczestnictwa: 1 550 zł netto/osoba, 25% rabatu dla drugiego uczestnika z firmy.
Godziny: 9:30 - 16:30
Termin: 7 czerwca 2018 r. 
Miejsce: biuro kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro), Warszawa
Zgłoszenia prosimy kierować na adres prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

9:30  –  9:45 Rejestracja uczestników
9:45 – 10:00 Wprowadzenie (prelegenci: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, r. pr. Sławomir Paruch) 


Panel I 10:00  – 11:30 Pracownicy mobilni – najczęstsze problemy farmacji 

10.00 – 10:45  Elastyczność. Czas pracy.
Iwona Jaroszewska-Ignatowska; adw. Karolina Schiffter, partner prowadząca zespół Global Mobility&Immigration, Sławomir Paruch 

 • Zadaniowy czas pracy w „polu”, ruchomy czas pracy w biurze - planowanie, rozliczanie, wyzwania i zagrożenia, najczęściej popełniane błędy
 • Podróże służbowe a podróże pracowników mobilnych w farmacji – podobieństwa i różnice, skutki finansowe
 • Podróże służbowe stanowiące delegowanie pracowników

10:45 – 11:30 Delegacje, noclegi, wyżywienie – podatki i ZUS
Katarzyna Serwińska, partner prowadząca zespół Podatków, Tomasz Kret

 • Zniesienie limitu składek na ZUS od 2019
 • Różnice w rozliczeniach dotyczących podróży służbowych pracowników biurowych i pracowników mobilnych.  
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń związanych z podróżami pracowników i wyjazdami na wydarzenia branżowe.

>> Przerwa kawowa 11:15 – 11:45


Panel II 11:45 – 13:45 Wyzwania HR 2018/2019

11:45 – 12.30 Potrzeby biznesu a wartości etyczne
r. pr. Magdalena Żak, Dyrektor Działu Prawnego dla Polski i Krajów Bałtyckich w Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.

 • Potrzeby biznesu w zderzeniu z wewnętrznymi kodeksami etyki i powszechnymi standardami etycznymi. 
 • Wewnętrzne regulacje compliance. Dotychczasowe przyzwyczajenia vs. nowe wymogi. 
 • Ryzyka wynikające z działań pracowników, przedstawicieli i agentów. Zagrożenia  korupcyjne, prezenty, zagrożenia produkcyjne i ryzyko naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa oraz ryzyko konfliktu interesów. 

12.30 – 13:15 Dokumentacja pracownicza, regulaminy wewnętrzne w świetle RODO i Compliance
adw. dr. Damian Tokarczyk, apl. adw. Paulina Szymczak-Kamińska

 • Wdrożenie RODO i reguł compliance w regulaminach i praktyce. Nowe obowiązki dla HR.
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

13.15 – 14:00 Nadchodzą PPK
r. pr. Łukasz Kuczkowski; Sławomir Paruch

 • Czy wdrożyć czy uniknąć PPK. Jakie będą tego koszty.
 • Czy PPK zmotywują pracowników? Czy wzmocnią więzi z pracodawcą?

>> Lunch 14:00 – 14:30
 
Panel III 14:30 – 16:00 Zwolnienia
14.30 - 15.15 Non-performance
r. pr. Grzegorz Ruszczyk, partner prowadzący Zespół Procesowy, r. pr. Piotr Lewandowski

 • Brak wyników sprzedaży jako przyczyna zwolnienia.
 • Rola ocen okresowych i rocznych przy zamierzonym zwolnieniu.
 • Formułowanie ”programów naprawczych”, które mogą pomóc w zwolnieniu.
 • Formułowanie przyczyn zwolnienia i ich obrona w razie procesu sądowego

15.15 – 16.00 Restrukturyzacje
Sławomir Paruch, Iwona Jaroszewska-Ignatowska 

 • Programy dobrowolnych odejść. 
 • Kiedy trzeba wszczynać procedurę zwolnień grupowych
 • Premie retencyjne, umowy lojalnościowe i retencyjne.

Panel IV 16:00 – 16:30 Zakończenie
Zakończenie, losowanie nagrody - niespodzianki (Sławomir Paruch, Iwona Jaroszewska-Ignatowska)
 

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Szef zespołu sporów sądowych.

Piotr ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i przedsądowych we wszystkich dziedzinach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, mobbingiem i dyskryminacją.

Ponadto, doradza i reprezentuje klientów w sporach związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją. Opracowuje strategie procesowe, plany zwolnień, w tym identyfikuje i określa kryteria doboru do zwolnień w ramach grup pracowników, a także przygotowuje wymaganą dokumentację.

Wspiera klientów w procesie komunikacji z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi.

Zajmuje się także zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz kształtowaniem odpowiednich warunków pracy, w tym opracowywaniem regulaminów wynagradzania.

Jego klientami są największe polskie spółki z branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, bankowości i finansów, farmaceutycznej oraz lotniczej.

Jest autorem licznych publikacji na temat prawa pracy i prawa HR.

 

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Paulina posiada ponad 7-letnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Zajmuje się bieżącą obsługą polskich i zagranicznych klientów. Doradza, w szczególności, w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry menadżerskiej. Wspiera klientów w tworzeniu i wdrażaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz właściwej komunikacji z pracownikami.

Specjalizuje się  w obszarze ochrony danych osobowych pracowników. Członkini Data Privacy Expert Group w ramach Ius Laboris.

Wśród jej klientów są spółki m.in. z branży handlowej i produkcyjnej.