FORUM HR PHARMA

Naszą ambicją jest stworzenie Forum wymiany doświadczeń HR, w tym compliance, branży farmaceutycznej. Chcemy, aby uczestnicy Forum HR Pharma mogli swobodnie wymieniać się doświadczeniami i poglądami nt. stosowanych praktyk i rozwiązań. Chcemy umożliwić uczestnikom wspólne doskonalenie się, kształtowanie pożądanych praktyk, tworzenie pożądanych standardów rynku oraz dobrych obyczajów. 

Spotkamy się w przyjaznym gronie, w otwartej atmosferze, wśród osób, które mają unikalne doświadczenia. 

Uczestnicy Forum HR Pharma otrzymają konkretną, praktyczną, ekspercką wiedzę oraz rekomendacje dotyczące stosowania prawa HR, w tym compliance. Wykorzystamy nasze 20 letnie doświadczenia w pracy dla najbardziej dynamicznych firm sektora farmaceutycznego. 

Forum HR Pharma dedykowane jest praktykom – menadżerom, pracownikom HR i compliance, oraz prawnikom branży farmaceutycznej.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa, prelekcji i aktywnego udziału w Forum HR Pharma jako liderów branży farmaceutycznej.

Koszt uczestnictwa: 1 550 zł netto/osoba, 25% rabatu dla drugiego uczestnika z firmy.
Godziny: 9:30 - 16:30
Termin: 7 czerwca 2018 r. 
Miejsce: biuro kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro), Warszawa
Zgłoszenia prosimy kierować na adres prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

9:30  –  9:45 Rejestracja uczestników
9:45 – 10:00 Wprowadzenie (prelegenci: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, r. pr. Sławomir Paruch) 


Panel I 10:00  – 11:30 Pracownicy mobilni – najczęstsze problemy farmacji 

10.00 – 10:45  Elastyczność. Czas pracy.
Iwona Jaroszewska-Ignatowska; adw. Karolina Schiffter, partner prowadząca zespół Global Mobility&Immigration, Sławomir Paruch 

 • Zadaniowy czas pracy w „polu”, ruchomy czas pracy w biurze - planowanie, rozliczanie, wyzwania i zagrożenia, najczęściej popełniane błędy
 • Podróże służbowe a podróże pracowników mobilnych w farmacji – podobieństwa i różnice, skutki finansowe
 • Podróże służbowe stanowiące delegowanie pracowników

10:45 – 11:30 Delegacje, noclegi, wyżywienie – podatki i ZUS
Katarzyna Serwińska, partner prowadząca zespół Podatków, Tomasz Kret

 • Zniesienie limitu składek na ZUS od 2019
 • Różnice w rozliczeniach dotyczących podróży służbowych pracowników biurowych i pracowników mobilnych.  
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń związanych z podróżami pracowników i wyjazdami na wydarzenia branżowe.

>> Przerwa kawowa 11:15 – 11:45


Panel II 11:45 – 13:45 Wyzwania HR 2018/2019

11:45 – 12.30 Potrzeby biznesu a wartości etyczne
r. pr. Magdalena Żak, Dyrektor Działu Prawnego dla Polski i Krajów Bałtyckich w Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.

 • Potrzeby biznesu w zderzeniu z wewnętrznymi kodeksami etyki i powszechnymi standardami etycznymi. 
 • Wewnętrzne regulacje compliance. Dotychczasowe przyzwyczajenia vs. nowe wymogi. 
 • Ryzyka wynikające z działań pracowników, przedstawicieli i agentów. Zagrożenia  korupcyjne, prezenty, zagrożenia produkcyjne i ryzyko naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa oraz ryzyko konfliktu interesów. 

12.30 – 13:15 Dokumentacja pracownicza, regulaminy wewnętrzne w świetle RODO i Compliance
adw. dr. Damian Tokarczyk, apl. adw. Paulina Szymczak-Kamińska

 • Wdrożenie RODO i reguł compliance w regulaminach i praktyce. Nowe obowiązki dla HR.
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

13.15 – 14:00 Nadchodzą PPK
r. pr. Łukasz Kuczkowski; Sławomir Paruch

 • Czy wdrożyć czy uniknąć PPK. Jakie będą tego koszty.
 • Czy PPK zmotywują pracowników? Czy wzmocnią więzi z pracodawcą?

>> Lunch 14:00 – 14:30
 
Panel III 14:30 – 16:00 Zwolnienia
14.30 - 15.15 Non-performance
r. pr. Grzegorz Ruszczyk, partner prowadzący Zespół Procesowy, r. pr. Piotr Lewandowski

 • Brak wyników sprzedaży jako przyczyna zwolnienia.
 • Rola ocen okresowych i rocznych przy zamierzonym zwolnieniu.
 • Formułowanie ”programów naprawczych”, które mogą pomóc w zwolnieniu.
 • Formułowanie przyczyn zwolnienia i ich obrona w razie procesu sądowego

15.15 – 16.00 Restrukturyzacje
Sławomir Paruch, Iwona Jaroszewska-Ignatowska 

 • Programy dobrowolnych odejść. 
 • Kiedy trzeba wszczynać procedurę zwolnień grupowych
 • Premie retencyjne, umowy lojalnościowe i retencyjne.

Panel IV 16:00 – 16:30 Zakończenie
Zakończenie, losowanie nagrody - niespodzianki (Sławomir Paruch, Iwona Jaroszewska-Ignatowska)
 

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Doradca podatkowy, Partner w biurze warszawskim.  Absolwentka SGH, magister ekonomii i zarządzania.  Do Kancelarii dołączyła w 2018.  Od początku swojej kariery zawodowej związana była z PwC, gdzie przez ostatnich 12 lat pełniła rolę leadera zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa HR.  
Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych aspektów podatkowych relokacji pracowników za granicę oraz do Polski oraz optymalizacji kosztów pracy.
W trakcie swojej kariery zawodowej, doradzała klientom międzynarodowym i polskim w zakresie konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych tworzenia i funkcjonowania efektywnych kosztowo struktur zatrudniania i wynagradzania pracowników (w tym najwyższej kadry zarządzającej), jak również konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowniczych programów motywacyjnych oraz możliwości ich optymalizacji.
Zajmowała się bieżącymi rozliczeniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi pracowników delegowanych do pracy w Polsce oraz wykonujących pracę za granicą.  Przez wiele lat sprawowała nadzór nad procesem rocznych rozliczeń podatkowych dla członków najwyższej kadry kierowniczej międzynarodowych firm w Polsce i za granicą.
Jest autorką publikacji dotyczących międzynarodowego opodatkowania pracowników delegowanych z Polski i do Polski, prelegentką na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom opodatkowania osób fizycznych.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno w sprawach z zakresu prawa pracy, jak i innych gałęzi prawa. Obecnie swoją praktykę koncentruje na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, jak i pozasądowych, we wszystkich obszarach prawa pracy. 

Autor publikacji z zakresu prawa pracy na łamach periodyków Wydawnictwa "Wiedza i Praktyka" oraz współautor komentarza „Praxis. Prawo Pracy dla sędziów i pełnomocników”. 

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe. 

Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wynikiem celującym. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanie prawem pracy rozwijała już w trakcie studiów, m.in. poprzez udział w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Sekcji Prawa Pracy oraz praktyki w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się bieżącą obsługą Klientów w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Obszar jej specjalizacji i zainteresowań obejmuje przede wszystkim ochronę danych osobowych pracowników.