Forum Kadr | Kraków

Zapraszamy do udziału w Forum Kadr, które odbędzie się 3 grudnia br. w Krakowie. 

Prelegent: r. pr. Robert Stępień

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Agenda

Temat: Jesienne zmiany w prawie pracy i HR – co oznaczają dla pracodawcy

  1. Obowiązek dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika – czy także w przypadku dyscyplinarki?
  2. Wyższy odpis na zfśs – czy ustawodawca zdąży do końca roku
  3. Postępowanie przygotowawcze, plan rozprawy, zeznania na piśmie – kilka słów o zmianach w postępowaniu przed sądem pracy
  4. Postępowania z ZUS – sąd uchyli decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa i przekaże do ponownego rozpoznania

Prelegenci

Radca prawny, starszy prawnik w biurze kancelarii w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada dużą znajomość branży centrów outsourcingowych (BPO/SSC), branży produkcyjnej oraz branży handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.