Forum Kadr i HR | Wrocław

Zapraszamy do udziału w Forum Kadr i HR, które odbędzie się 22 listopada we Wrocławiu.

Prelegent: r. pr. Robert Stępień

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Agenda

Podczas konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia z zakresu prawa pracy:  

  • Elektronizacja akt osobowych i skrócenie okresu ich przechowywania. 
  • Zmiany w zakresie świadectwa pracy. 
  • Zmiana sposobu wypłaty pracownikom wynagrodzenia. 
  • Rewolucja w ustawie o związkach zawodowych. 
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK

Prelegenci