Forum Kadr i HR | Wrocław

Zapraszamy do udziału w Forum Kadr i HR, które odbędzie się 22 listopada we Wrocławiu.

Prelegent: r. pr. Robert Stępień

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Agenda

Podczas konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia z zakresu prawa pracy:  

  • Elektronizacja akt osobowych i skrócenie okresu ich przechowywania. 
  • Zmiany w zakresie świadectwa pracy. 
  • Zmiana sposobu wypłaty pracownikom wynagrodzenia. 
  • Rewolucja w ustawie o związkach zawodowych. 
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK

Prelegenci

Radca prawny, starszy prawnik w biurze kancelarii w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. Posiada dużą znajomość branży centrów outsourcingowych (BPO/SSC), branży produkcyjnej oraz branży handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.