Forum Kadr i HR | Warszawa

Zapraszamy do udziału w Forum Kadr i HR, które odbędzie się 13 czerwca br. w Warszawie. 

Prelegent: r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Agenda

Temat: Kodeks pracy i ZFŚS a RODO ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów w 2019 r.

  1. Zmiany do kodeksu pracy – nowy zakres danych pobieranych od kandydatów, kolejne zmiany w zakresie monitoringu, zgoda jako podstawa przetwarzania danych – co należy zrobić aby przetwarzać zgodnie z prawem;
  2. Dokumentacja pracownicza po nowemu – co, gdzie i jak długo trzeba lub można przechowywać aby prowadzić dokumentację zgodnie z nowymi zasadami oraz nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji;
  3. Przetwarzanie danych przy prowadzeniu zfśs – na jakiej podstawie, przez kogo, jaki zakres danych i jak długo dane mogą być przetwarzane.
     

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.