Forum Kadr i HR | Kraków

Zapraszamy do udziału w Forum Kadr i HR, które odbędzie się 7 grudnia w Krakowie. 

Prelegent: r. pr. Robert Stępień

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Agenda

odczas konferencji omówione zostaną następujące zagadnienia z zakresu prawa pracy:  

  • Elektronizacja akt osobowych i skrócenie okresu ich przechowywania. 
  • Zmiany w zakresie świadectwa pracy. 
  • Zmiana sposobu wypłaty pracownikom wynagrodzenia. 
  • Rewolucja w ustawie o związkach zawodowych. 
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Prelegenci