Forum Kadr i HR | Kraków

Zapraszamy do udziału w Forum Kadr i HR, które odbędzie się 12 czerwca br. w Krakowie. 

Prelegent: r. pr. dr Dominika Dörre-Kolasa

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Agenda

Temat: Kodeks pracy i ZFŚS a RODO ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów w 2019 r.

  1. Zmiany do kodeksu pracy – nowy zakres danych pobieranych od kandydatów, kolejne zmiany w zakresie monitoringu, zgoda jako podstawa przetwarzania danych – co należy zrobić aby przetwarzać zgodnie z prawem;
  2. Dokumentacja pracownicza po nowemu – co, gdzie i jak długo trzeba lub można przechowywać aby prowadzić dokumentację zgodnie z nowymi zasadami oraz nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji;
  3. Przetwarzanie danych przy prowadzeniu zfśs – na jakiej podstawie, przez kogo, jaki zakres danych i jak długo dane mogą być przetwarzane.
     

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych.