To wydarzenie już się zakończyło.


WARSZTAT PRAKTYCZNY – jak rozstać się z pracownikiem i nie popełnić błędu - aspekty prawne i psychologiczne

Zapraszamy do udziału w Warsztacie Praktycznym – jak rozstać się z pracownikiem i nie popełnić błędu - aspekty prawne i psychologiczne. 

Data: 23 września 2019 r.

Miejsce: Grand Ascot Hotel, ul. Józefa Szujskiego 4, 31-123 Kraków |  Sala Copernicus 
Koszt uczestnictwa: 600 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

Warsztat skierowany jest do osób, które w ramach swoich obowiązków: 

 • podejmują decyzję o zakończeniu stosunku pracy z pracownikiem (pracownikami), 
 • przeprowadzają postępowania wyjaśniające, współpracują z Działem Prawnym dostarczając informacji o okolicznościach faktycznych jak również zbierają materiał dowodowy do wykorzystania w razie sporu z pracownikiem,
 • wręczają pracownikom dokumenty jak również uczestniczą w czynnościach towarzyszących. 

9:30 — 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 — 11:30 CZĘŚĆ I – Zwolnienie z pracy -  prawo pracy, RODO, SN

 • wymogi formalne rozwiązania umowy o pracę, obieg dokumentów z uwzględnieniem RODO
 • „przyczyna uzasadniająca” w świetle najnowszego orzecznictwa SN 
 • „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” w świetle najnowszego orzecznictwa SN w świetle najnowszego orzecznictwa SN

11:30 — 12:00 Przerwa na kawę 

12:00 — 13:30 CZĘŚĆ I — Zwolnienia z pracy — prawo pracy, RODO, SN

 • Termin „1 miesiąca” – presja czasu złym doradcą. 
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi (z uwzględnieniem RODO)
 • najczęściej popełniane błędy skutkujące negatywnym wynikiem sprawy sądowej

13:30 — 14:15 Lunch 

14:15 — 16:15 CZĘŚĆ II - Zwolnienie z pracy - strach pracownika i stres menedżera  

 • Jakie emocje towarzyszą w czasie zwolnienia?
 • Dynamika zderzenia emocji obu stron procesu.
 • Najczęstsze błędy menedżera i ich konsekwencje.
 • Najważniejsze zasady i wskazówki.

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Anna Wolfarth
Psycholog

Psycholog, doradca personalny, coach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Erickson College International (Szkoła Coachów akredytowana przez International Coach Federation). Brała udział w kursie trenerów zarządzania prowadzonym przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Od
początku kariery zawodowej działa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, początkowo jako konsultant w agencji doradczej Sedlak & Sedlak, później przez ponad 6 lat na stanowisku dyrektora personalnego w Onet.pl S.A. Przez ponad 10 lat prowadziła firmę doradczą searchlight, w której pełniła funkcję Project Managera odpowiedzialnego za wybrane projekty doradcze dla klientów oraz Executive & Leadership Coaching. Posiada bardzo duże doświadczenie w rekrutacji i ocenie przydatności zawodowej kandydatów na poszczególne stanowiska (ocena umiejętności menedżerskich, poziomu motywacji i predyspozycji zawodowych). Projektowała i przeprowadzała projekty Assessment/ Development Centre, audyty personalne i organizacyjne, gry symulacyjne i testy psychologiczne, a także projektowanie i prowadzenie szkoleń oraz budowanie i prowadzenie programów rozwojowych dla pracowników. Kierowała projektami z zakresu systemów ocen, systemów wynagradzania i systemów motywacyjnych. Od wielu lat współpracuje jako doradca z działami personalnymi firm, pomagając rozwiązywać sytuacje kryzysowe lub wymagające mediacji w zespołach. Prowadzi badania antymobbingowe i – szerzej – badania relacji społecznych w organizacjach, wspierając klientów w przypadku problemów z tego obszaru. Szczególnie bliskie jej są zagadnienia związane z kulturą organizacyjną przedsiębiorstw i komunikacją, w tym komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Jej doświadczenia obejmują sytuacje zwolnień grupowych, sytuacji konfliktowych czy mediacji ze związkami zawodowymi. Jest konsultantem certyfikowanym w metodologii i narzędziach rozwoju organizacyjnego firmy Advisio i ekspertem współpracującym Heidtman & Piasecki Business Doctors.Anna