To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Stosowanie 50% kosztów autorskich – jak przygotować się do kontroli organów skarbowych

23 maja | godz. 10:00 — 10:45 | darmowy webinar

 

Coraz więcej firm stosuje w odniesieniu do swoich pracowników 50% koszty uzyskania przychodów w związku z transferem praw autorskich. Rozwiązanie to jest szczególnie popularne w przypadku pracowników, którzy uczestniczą w procesie powstawania oprogramowania zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy, jak i dla klientów zewnętrznych. Coraz częściej również w ten sposób wynagradzani są pracownicy, którzy zajmują się działalnością badawczo-rozwojową.

W ostatnich miesiącach obserwujemy również zwiększone zainteresowanie organów podatkowych płatnikami stosującymi 50% koszty uzyskania przychodów.

Z naszego doświadczenia wynika, że nie zawsze to rozwiązanie jest wdrożone prawidłowo – zdarzają się zwłaszcza braki w dokumentacji dotyczącej nabywanych utworów i nieprawidłowo sformułowane umowy z pracownikami. Konsekwencją nieprawidłowości może być zakwestionowanie przez organy skarbowe prawa do zastosowania 50% kosztów autorskich i konieczność dopłaty przez firmę zaległego podatku wraz z odsetkami.

Jeśli chcą Państwo wiedzieć:

  • jak prawidłowo powinien funkcjonować mechanizm wypłaty pracownikom honorarium autorskiego z zastosowaniem 50% kosztów, 
  • jakie błędy popełniają pracodawcy i jak je wyeliminować,
  • jak dotychczas prowadzone były czynności sprawdzające, o co pytały organy skarbowe i jak należy przygotować się do ewentualnej kontroli.

zapraszamy na webinar „Stosowanie 50% kosztów autorskich – jak przygotować się do kontroli organów skarbowych”. Webinar odbędzie się 23 maja i będzie prowadzony przez ekspertów z naszej Kancelarii. W jego trakcie podzielimy się naszym know-how, opiszemy realnie występujące problemy i przedstawimy możliwe rozwiązania.

KIEDY: 23 maja w godzinach 10:00 – 10:45

GDZIE: spotkanie on-line. Link do spotkania zostanie przesłany w późniejszym terminie.

EKSPERCI: Katarzyna Serwińska i Tomasz Kret.


O CZYM POROZMAWIAMY:

  • Jakie jest aktualne podejście organów skarbowych i sądów administracyjnych do tego rozwiązania. 
  • Jak powinien wyglądać mechanizm wypłaty pracownikom honorarium autorskiego i jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy.
  • Jak wyeliminować potencjalne ryzyka.
  • Jak przebiegają czynności sprawdzające i co kontrolują organy skarbowe.
  • Jak przygotować się do kontroli.

Informujemy, że wydarzenie jest przeznaczone dla firm i ich reprezentantów. Jednocześnie nie jest ono otwarte dla kancelarii prawniczych.

Prelegenci

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.