SZKOLENIE | Zatrudnianie cudzoziemców. Nowości w przepisach. Praca działów HR w kontekście nadchodzących zmian. Jak nie popełnić błędu?

25 czerwca | godz. 10:00 - 13:00 | szkolenie płatne hybrydowe


W imigracji jeszcze nigdy nie działo się tak wiele.  Obecny rok to czas wielkich zmian i jednocześnie okres wyzwań dla pracodawców, którzy będą musieli przygotować się na nowości w zatrudnieniu i pobycie cudzoziemców. Na proponowane zmiany wpłynie rosnąca liczba cudzoziemców na rynku pracy, trwająca wojna oraz skutki tzw. afery wizowej. Chcemy przygotować Państwa na wejście w życie nowych przepisów. 

Od początku roku dowiedzieliśmy się już o: 

 • Wstrzymaniu (zakończeniu?) programu Poland.Business Harbour, co skutkuje trudnościami w uzyskiwaniu wiz do Polski 
 • Zmianach w statusie i pobycie obywateli Ukrainy, w tym możliwości złożenia wniosku pobytowego przez członków rodzin oraz nowym rodzaju zezwolenia na pobyt 
 • Ograniczeniu w dostępie do usług konsularnych przez obywateli Ukrainy w wieku poborowym 
 • Planowanej nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach, która zmieni sposób składania i procedowania wniosków pobytowych 

Zapraszamy na szkolenie w tym ważnym dla wielu pracodawców temacie. Nie możemy całkowicie pominąć teorii, ale skupimy się głównie na elementach praktycznych patrząc oczami działów HR oraz People & Culture. 
 

 • Pracodawca w zderzeniu z przepisami. Jak zrozumieć imigrację?
 • Zasady ogólne, wyjątki oraz „wyjątki od wyjątków”. Kiedy status cudzoziemca pozwala na jego niezwłoczne zatrudnienie? 
 • Jak weryfikować status imigracyjny kandydatów? O jakie dokumenty prosić? A o które nie prosić? 
 • Odrębny status obywateli Ukrainy. Na co zwraca uwagę pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy? Na czym polega ochrona czasowa UE? Co stanie z się obywatelami za po zakończeniu ochrony czasowej? 
 • Wnioski pobytowe obywateli Ukrainy na nowych zasadach. Kto może złożyć wniosek?  
 • Jakie ograniczania mogą napotkać obywatele Ukrainy w wieku poborowym? Problem dostępności usług konsularnych z punktu widzenia pracodawcy. 
 • Dokumenty legalizujące pracę. Jakie działania podejmuje pracodawca?
 • Imigracja z punktu widzenia HR – studium przypadku. Jakie działania podjąć przed zatrudnieniem, a jakie w następstwie zatrudnienia? 
 • Najczęstsze błędy pracodawców. Jak ich uniknąć? 
 • Zmiany w przepisach. Co zmieniło się niedawno, co zmieni się w najbliższym czasie? Na co się przygotować? 
 • Q&A
   

Cena: 800 PLN + VAT

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Szef praktyki imigracji i Global Mobility / Doktor nauk prawnych / LL.M.

Michał specjalizuje się we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, w tym we wdrażaniu najbardziej efektywnych praktyk. Ponadto, doradza w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników, złożonych zagadnień imigracji korporacyjnej na każdym etapie planowania, zatrudniania, jak i delegowania pracowników za granicę.

Posiada doświadczenie w transgranicznych aspektach prawa HR. Wspiera klientów przy koordynacji i wdrażania krajowych oraz międzynarodowych wytycznych dla działów HR.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie i czasopismach naukowych.

Michał jest członkiem The American Immigration Lawyers Association (AILA).