SZKOLENIE | Świadczenia z ZFŚS, imprezy i prezenty dla pracowników i współpracowników

15 października | godz. 10:00 - 13:30 | szkolenie płatne hybrydowe


Koniec roku to tradycyjnie czas imprez i prezentów świątecznych. Udział w wydarzeniu integracyjnym lub wręczenie prezentu mogą mieć skutki podatkowe i ubezpieczeniowe, które zależą od tego, jaka umowa łączy szeroko rozumianego pracodawcę i pracownika/współpracownika. 

Zapraszamy na szkolenie poświęcone tej tematyce, w trakcie którego omówimy w szczególności:  

  1. pojęcie „działalności socjalnej”,
  2. zasady prawidłowego przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS,
  3. skutki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych dla pracowników i współpracowników wynikające z: 
  • świadczeń finansowanych z ZFŚS, w tym zapomóg,
  • świadczeń udostępnianych w ramach systemów kafeteryjnych,
  • uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych i wydarzeniach integracyjnych,
  • prezentów okolicznościowych i nagród jubileuszowych,
  • prezentów i paczek świątecznych (w tym dla dzieci).

Prowadzący: Tomasz Kret

Cena: 800 PLN + VAT

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.