SZKOLENIE | Postępowania wyjaśniające pod rządami nowej ustawy

12 września | godz. 10:00 - 13:00 | szkolenie płatne hybrydowe
 

Uchwalenie ustawy o ochronie sygnalistów nakłada na firmy zatrudniające powyżej 50 osób obowiązek wdrożenia procedur dokonywania zgłoszeń. Sygnaliści zgłaszający naruszenia prawa w wielu obszarach mają być chronieni przed działaniami odwetowymi a pracodawcy mają obowiązek reagować na takie zgłoszenia działaniami następczymi. 

Ustawa bardzo enigmatycznie wypowiada się jednak o środkach i formach ochrony. Jeszcze mniej uwagi poświęcono w niej procedurze prowadzenia postępowań wyjaśniających. Co nowa ustawa zmienia w dotychczasowym podejściu do takich śledztw? Czy pracodawcy będą mieli większe, czy mniejsze możliwości działania? 

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznych aspektach ochrony sygnalistów i prowadzenia postępowań wyjaśniających:

  • co zrobić po otrzymaniu zgłoszenia, 
  • kto powinien wiedzieć o tym, że mamy chronionego sygnalistę,
  • kogo musimy chronić, oprócz sygnalisty,
  • na czym konkretnie polega ochrona sygnalisty,
  • kto powinien prowadzić postępowania wyjaśniające,
  • jakie możliwości dowodowe ma pracodawca,
  • jak sporządzić raport i kto powinien mieć do niego dostęp.

 

Prowadzący: dr Damian Tokarczyk, dr Ewelina Rutkowska
 

Cena: 1200 PLN + VAT


Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online


W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Doradza w postępowaniach karnych dotyczących m.in. korupcji, oszustw, niegospodarności.

Wspiera polskich i zagranicznych klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością (projektowanie procedur wewnętrznych w obszarze whistleblowingu i przeciwdziałania nadużyciom).

Certyfikowana Approved  Compliance Expert, Approved Compliance Officer oraz Approved Whistleblowing Officer.

Doradza w  kwestiach dotyczących zarządzania kryzysowego  w organizacjach. 

Prowadzi szkolenia poświęcone zagadnieniom compliance i prawa karnego biznesu. 

Autorka wielu publikacji prasowych i naukowych, w tym monografii poświęconej zarządzaniu ryzykiem niezgodności w sektorze sportowym.

Rekomendowana prawniczka w międzynarodowym rankingu Legal 500 w obszarze White-Collar Crime.

Członkini Associates Committee w Concilium Global Compliance, Investigations & Defense Network oraz grupy eksperckiej Investigations w Ius Laboris.