SZKOLENIE | Nie taki sąd straszny - pracodawca w sporze z pracownikiem

18 września | godz. 10:00 - 13:00 | szkolenie płatne hybrydowe


Na linii pracodawca-pracownik nieuniknione wydają się różnice zdań. Dynamika relacji może zmienić się na tyle, że znajdzie finał w sądzie. Odpowiadania strategia procesowa jest jedynym z czynników determinujących wynik sporu. Dlatego kluczowe jest świadome prowadzenie postępowania przed sądem pracy, a przede wszystkim świadomość zagadnień procesu prawno-pracowniczego przez pracowników HR, prawników in-house, ale także menadżerów. To oni bowiem w głównej mierze dostarczają informacji o okolicznościach sprawy, wielokrotnie składając zeznania w sądzie. 

Podczas szkolenia podzielimy się naszym doświadczeniem co do skutecznego prowadzenia sporów pracowniczych. Przekażemy praktyczne porady, na co pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę, a czego powinien się wystrzegać.  

Pełna agenda:

1.    Zaproszenie do sporu. 

 • co zrobić gdy wpłynie pozew
 • czy terminy są istotne

2.    Przygotowanie do rozprawy i postępowanie dowodowe. 

 • ciężar dowodu 
 • co może być dowodem w sprawie
 • co i jak zeznawać

3.    Przebieg rozprawy. 

 • sądowy savoir – vivre – czego należy się spodziewać
 • rozprawy zdalne - o czym pamiętać

4.    Jakie mogą być skutki niekorzystnej decyzji sądu

 • obowiązek zatrudnienia po wyroku I. instancji 
 • nowe zabezpieczenie roszczeń – powrót do firmy przed wyrokiem 

5.    Jak długo trwa i ile kosztuje proces pracowniczy

 • czas rozstrzygania spraw przed sądami pracy 
 • bezpłatne pozwy pracowników 

6.    Polubowne rozwiązanie sporu

 • czy można uniknąć rozprawy 
 • czy korzystać z mediacji
 • ugoda sądowa a pozasądowa. 

7.    Najczęstsze przyczyny postępowań przed sądem pracy.
8.    Najnowsze wyroki SN – wpływ orzecznictwa na spory sądowe z pracownikami.

 

Prowadząca: Anna Boguska

Cena: 750 PLN + VAT

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Radca prawny. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW. Laureatka konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2015 r., organizowanego przez Kancelarię Raczkowski. W trakcie studiów prawniczych, w ramach programu Erasmus+ przebywała na stypendium na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sądzie na stanowisku asystenta sędziego.