To wydarzenie już się zakończyło.


SZKOLENIE | Jak zwalniać pracownika za brak wyników w pracy?

13 czerwca | godz. 10:00 - 16:00 | szkolenie płatne hybrydowe


Umowa o pracę jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu. Zawierając umowę o pracę, pracownik zobowiązuje się jedynie do należytego działania, a osiągnięcie określonych wyników jest elementem ryzyka po stronie pracodawcy.

 • Czy można zatem obarczać pracownika odpowiedzialnością za wynik?
 • Czy pracodawca może zwolnić pracownika za nieosiągnięcie określonych wyników?
 • Czy wykonywanie obowiązków na poziomie minimum może być przesłanką do zwolnienia?
 • Jak należy oceniać pracownika i jakie okoliczności brać pod uwagę, podejmując decyzję o zwolnieniu?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas szkolenia.

Celem szkolenia jest wyposażenie menedżerów i pracowników działów HR w umiejętności oraz wiedzę niezbędną do przeprowadzenia procesu zwalniania pracownika z powodu braku wyników w sposób zgodny z prawem, minimalizując jednocześnie ryzyko przegrania sprawy sądowej. 

Podczas szkolenia nacisk położymy na praktyczne wykorzystanie przekazywanej wiedzy, odwołując się do szeregu przykładów. Pokażemy również, jak poprawnie formułować przyczyny rozwiązania umowy o pracę w wypowiedzeniu. Na szkoleniu omówimy także orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczące braku wyników jako podstawy zwolnienia z pracy.

Prowadzący: Łukasz Kuczkowski

Do kogo jest skierowane szkolenie: menedżerowie, pracownicy działów HR.

 

Agenda szkolenia:
 

1. Wprowadzenie

2. Podstawy prawne

 • Umowa o pracę jako umowa starannego działania 
 • Pojęcie należytej staranności po stronie pracownika
 • Pojęcie wyników pracy
 • Podstawowe obowiązki pracownika

3. Brak wyników jako podstawa zwolnienia pracownika

 • Identyfikacja przyczyn braku wyników: czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Analiza sytuacji pracownika przed podjęciem decyzji o zwolnieniu 
 • Wykonywanie obowiązków a wyniki
 • Porównywanie pracowników
 • Ryzyka dyskryminacji i nierównego traktowania
 • Przykłady działań naprawczych i monitorowanie postępów 

4. Proces zwolnienia

 • Jak przygotować się do rozmowy z pracownikiem
 • Jak formułować treść wypowiedzenia
 • Przygotowanie dokumentów: wypowiedzenie, raporty, notatki służbowe
 • Procedura zwolnienia: krok po kroku 

5. Błędy

 • Najczęstsze błędy i jak ich unikać
 • Omówienie orzecznictwa – case studies
 • Złote zasady

6. Podsumowanie i zamknięcie szkolenia

 

Materiały dodatkowe dla uczestników:
 • Prezentacja wzbogacona o notatki
 • Lista kontrolna procedury zwalniania (checklista)

Cena: 1500 PLN + VAT


Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Radca prawny / Partner Zarządzający / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.