To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR w języku polskim | Pracownicy z Ukrainy - jak wyeliminować ryzyka związane ze złożonym statusem cudzoziemców?

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta. 


9 lutego | 12:00 — 12:50 | Wydarzenie bezpłatne online 


Począwszy od 1.04.2023 r. obywatele Ukrainy, którzy korzystają w Polsce z ochrony czasowej UE  będą mogli składać wnioski pobytowe, do czego przygotować muszą się nie tylko sami cudzoziemcy, ale również ich pracodawcy. Z tej możliwości skorzystać będą chcieli nie tylko obywatele Ukrainy, którzy zostali zatrudnieni przez lokalne spółki, ale także cudzoziemcy pozostający w Polsce, ale wykonujący pracę na rzecz podmiotów zagranicznych. 

Takie zatrudnienie wywołuje określone skutki w zakresie prawa imigracyjnego, prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych. 
W czasie spotkania omówimy główne wyzwania ostatnich miesięcy, do których należą m.in.

  • Działania mające na celu legalizację pracy i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce 
  • Wykonywanie pracy zdalnej z terytorium RP na rzecz podmiotu zagranicznego
  • Skutki podatkowe oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych związane z wykonywaniem pracy przez obywateli Ukrainy na terytorium Polski

Podpowiemy jakie działania zaplanować i jak wyeliminować ryzyka związane ze złożonym statusem obywateli Ukrainy. 
 

Prelegenci

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Szef praktyki imigracji i Global Mobility / Doktor nauk prawnych / LL.M.

Michał specjalizuje się we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, w tym we wdrażaniu najbardziej efektywnych praktyk. Ponadto, doradza w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników, złożonych zagadnień imigracji korporacyjnej na każdym etapie planowania, zatrudniania, jak i delegowania pracowników za granicę.

Posiada doświadczenie w transgranicznych aspektach prawa HR. Wspiera klientów przy koordynacji i wdrażania krajowych oraz międzynarodowych wytycznych dla działów HR.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie i czasopismach naukowych.

Michał jest członkiem The American Immigration Lawyers Association (AILA) oraz American Bar Association (ABA).