To wydarzenie już się zakończyło.


SZKOLENIE | Trzeźwe spojrzenie na work-life balance i przejrzyste informowanie – warsztaty dla praktyków z nowelizacji kodeksu pracy

13 kwietnia | godz. 10:00 – 15:30 | Kraków | Płatne szkolenie hybrydowe
 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego dowiesz się:

 

 1. PRZEJRZYSTE WARUNKI PRACY ORAZ WORK-LIFE BALANCE W KODEKSIE PRACY
 • Jak będzie wyglądał urlop rodzicielski na nowych zasadach?
 • Czy urlop ojcowski ulegnie zmianie i czy na pewno na lepsze?
 • Ile wynosi urlop opiekuńczy i czy pracodawca może go odmówić?
 • Czym jest działanie siły wyższej i kiedy pracownik może się na nią powołać żądając wolnego?
 • Czy elastyczna organizacja czasu pracy to nowe rozwiązanie i jakie wnioski mogą zostać skierowane do HR?
 • Jakie nowe prawa do ochrony nabędą pracownicy na podstawie nowych przepisów?
 • Jakie elementy musi mieć nowa informacja o warunkach zatrudnienia i dlaczego będzie miała kilka stron?
 • Czy firma powinna zweryfikować swoją praktykę i zrezygnować z umów na okres próbny?
 • Jak wypowiadać umowę o pracę na czas określony na nowych zasadach i dlaczego to fundamentalna zmiana?
 • Czy można pracownikowi zakazać dodatkowego zatrudnienia i chronić organizację?
 • Jak reagować na żądanie pracownika zmiany warunków pracy i jakich formalności dokonać?

   

 1. PRACA ZDALNA
 • Jakie są rodzaje pracy zdalnej i czy różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami pracy zdalnej, wpływają na obowiązki działów HR związanych z wdrożeniem i stosowaniem pracy zdalnej?
 • Jak wprowadzić pracę zdalną samodzielnie, zarówno od początku zatrudnienia jak też dla obecnych pracowników?
 • W jaki sposób firma może „wyjść” z pracy zdalnej, a jakie możliwości ma pracownik?
 • Jak postępować z wnioskiem osoby szczególnie uprawnionej, zarówno w przypadku, gdy pracodawca wdrożył prace zdalną jak i wówczas, gdy jej nie ma?
 • Jaka jest rola i uprawnienia strony społecznej przy wdrażaniu pracy zdalnej i z kim powinien rozmawiać pracodawca?
 • Jakie dokumenty są niezbędne by zgodnie z prawem wdrożyć pracę zdalną oraz jak je przygotować?
 • Czy musisz kontrolować pracę zdalną i według jakich zasad to robić?
 • Jak ważna jest ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji podczas pracy zdalnej?
 • Czy firma musi opracować dokumentację bhp i które elementy są niezbędne?
 • Na co zwracać uwagę ustalając ryczałt i jak dużo to za dużo w pokrywaniu kosztów?  3. BADANIE TRZEŹWOŚCI 

 • Czy trzeba wprowadzać kontrole trzeźwości w firmie i kiedy jest rekomendowana?
 • Czy i jaka jest różnica pomiędzy kontrolą prewencyjną i na uzasadnione podejrzenie?
 • Jakie powinien wyglądać test na obecność w organizmie innych środków działających podobnie do alkoholu i jakie problemy praktyczne wiążą się z testowaniem?
 • Jak przygotować aneks do regulaminu pracy i inne dokumenty by prawidłowo wdrożyć kontrole?
 • Czy zawsze trzeba sporządzać protokół z kontroli pracownika i jakie elementy musi zawierać?
 • Czy kwestie ochrony danych osobowych są istotne podczas kontroli i jak nie narazić firmy na kontrolę i kary?

Cena: 1000zł + VAT (850zł przy drugiej i każdej kolejnej osobie z tej samej firmy) 

Lokalizacja: Grand Ascot Hotel, Józefa Szujskiego 4, Kraków. Sala Einstein oraz online


W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu 

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Marta jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w praktyce prawa pracy. Marta obsługuje klientów m.in. z branż farmaceutycznej, produkcyjnej, FMCG, handlowej, mediów i telekomunikacji. Zajmuję się w szczególności, kwestiami związanymi ze zbiorowym prawem pracy, projektowaniem wewnętrznych źródeł prawa pracy (regulaminy, procedury), pomocą w kształtowaniu i prowadzeniem relacji ze związkami zawodowymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, audytami DD i dokumentacji pracowniczej, wdrażaniem pracy zdalnej. Prowadzi szkolenia, warsztaty i webinary z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

Aktywnie publikuje w mediach i prasie branżowej.