To wydarzenie już się zakończyło.


SZKOLENIE | KRYMINAŁ W ZATRUDNIENIU: PRAWO KARNE (W) PRACY

Zapisy na wydarzenie zostały zamknięte.

19 września | godz. 10:00 - 13:00 | Warszawa | hybrydowe szkolenie płatne

 

Pracodawcy borykają się nie tylko z problemami związanymi z samym faktem zatrudniania pracowników – zawieraniem i rozwiązywaniem umów, urlopami, negocjacjami ze związkami zawodowymi czy społecznymi inspektorami pracy. Niemal wszystkie obowiązki pracodawców są obarczone ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie.

Nie wypłaciliście w terminie wynagrodzenia?
- Grzywna.

Zlekceważyliście zasady BHP albo społecznego inspektora pracy?
- Grzywna.

Utrudniliście związkowi zawodowemu jego działalność?
- Może nawet więzienie.


Nie mówimy tu o odpowiedzialności firmy – tę odpowiedzialność ponoszą konkretne osoby: członkowie zarządu i pracownicy Działu Personalnego. Z drugiej strony – pracodawca musi reagować na przestępstwa i wykroczenia popełniane przez pracowników. Przykładowo, odmowa oddania sprzętu służbowego to przestępstwo sprzeniewierzenia, za które grozi nawet 5 lat więzienia.

AGENDA

Zapraszamy na warsztaty, podczas których nauczymy się żyć z ryzykiem odpowiedzialności karnej i przedstawimy sposoby minimalizowania tego ryzyka. Odpowiemy na najważniejsze pytania związane z indywidualną odpowiedzialnością w sferze prawa pracy, w tym:

» Jak minimalizować ryzyko odpowiedzialności?
» Kto może ponieść odpowiedzialność karną w prawie pracy?
» Jakie kary i inne konsekwencje grożą za przestępstwa i wykroczenia w prawie pracy?
» Jakie skutki dla firmy ma ukaranie jej pracownika?
» Jakie uprawnienia do karania ma Państwowa Inspekcja Pracy, a jakie Policja i prokurator?
» Czy firma ma obowiązek zawiadamiać o przestępstwach popełnionych przez pracowników?
» Czym się różni mandat od wyroku?
» Jak długo informacja o ukaraniu „zostaje w papierach”?
» Na czym polegają najczęstsze przestępstwa i wykroczenia w pracy, a więc:
- lekceważenie zasad BHP i spowodowanie wypadku przy pracy
- lekceważenie związków zawodowych, społecznego inspektora pracy, rady pracowników/ pracowniczej
- naruszenie przepisów o zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę
- nieopłacanie składem na ubezpieczenie społeczne
- naruszenie przepisów o wynagrodzeniu i czasie pracy
- utrudnianie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub niewykonanie jej nakazu

 

Cena: 750,00 PLN + VAT

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.