To wydarzenie już się zakończyło.


SZKOLENIE | 50% koszty autorskie nie tylko dla programistów

 

24 maja | godz. 10:00 – 13:00 | Warszawa | Hybrydowe szkolenie płatne

Płacenie honorarium autorskiego podlegającego 50% kosztom uzyskania przychodów (50% KUP) jest rozwiązaniem, z którego powszechnie korzystają pracodawcy zatrudniający pracowników zajmujących się tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania. Grono potencjalnych beneficjentów tego rozwiązania jest jednak znaczenie szersze i może obejmować np. pracowników działu marketingu lub komunikacji.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące tego tematu. Przedstawimy możliwości wypłacania honorarium autorskiego również tym pracownikom, którzy nie zajmują się oprogramowaniem oraz przedstawimy zagadnienia praktyczne związane z wypłacaniem honorarium autorskiego.

Podczas szkolenia udzielimy odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Którzy pracownicy mogą korzystać z 50% KUP?
 • Jakie są warunki bezpiecznego stosowania 50% KUP do wynagrodzeń pracowników?
 • Jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie o pracę zawartej z pracownikiem otrzymującym honorarium autorskie?
 • Czym jest pierwotne nabycie praw autorskich do programów komputerowych i dlaczego trzeba je umownie wyłączyć?
 • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i pracowniku w zakresie ewidencjonowania pracy twórczej?
 • W jaki sposób ustalić wysokość honorarium autorskiego?
 • Czy przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wpływają na wysokość honorarium autorskiego?
 • Do jakich składników wynagrodzenia można stosować 50% KUP?
 • Jak zmiana stanowiska wpływa na wysokość honorarium autorskiego?
 • Jak stosować 50% KUP w połączeniu z zwolnieniem „PIT-0 dla młodych” i nowymi zwolnieniami podatkowymi wprowadzonymi w 2022 r.?
 • W jakim zakresie pracodawca i pracownik odpowiadają za prawidłowe obliczanie zaliczek na podatek z zastosowaniem 50% KUP?
 • Czy 50% KUP to schemat podatkowy, a jeżeli tak, to jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?


Cena: 690 zł netto

Lokalizacja: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17 oraz online

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu 

Prelegenci

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.