To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Zwolnienia pracowników w czasie kryzysu

27 października  | 10:00-11:00 | Wydarzenie bezpłatne


Podczas webinarium omówimy tematykę zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. Poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak uniknąć zwolnień grupowych ze względu na liczbę zwalnianych pracowników?
  • Różnice w zwolnieniach grupowych i indywidualnych
  • Pracownicy chronieni
  • Procedura zwolnień krok po kroku
  • Jak dobierać pracowników do zwolnienia?
  • Czym różni się likwidacja stanowiska pracy od redukcji?
  • Rola związków zawodowych i rady pracowników
  • Ryzyka po stronie pracodawcy
  • Uprawnienia zwolnionych pracowników – prawo powrotu do pracy

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru. Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

Prelegenci

Radca prawny / Partner Zarządzający / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.