To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Pracownicy z Ukrainy w Polsce - w którym kraju powinni płacić podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne?

26 października | 10:00 - 11:30 | Wydarzenie bezpłatne


Zatrudnianie pracowników z Ukrainy przez polskich pracodawców jest od wielu lat powszechną praktyką. Ponadto, po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym tego roku, miliony obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swojego kraju w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia. Duża część z nich przeniosła się do Polski, by tu szukać schronienia przed wojną. Przynajmniej część z nich podjęła w Polsce pracę zdalną na rzecz swojego ukraińskiego pracodawcy lub została zatrudniona przez polskich pracodawców.

Oprócz obowiązków z zakresu prawa imigracyjnego i prawa pracy, wykonywanie pracy przez obywateli Ukrainy na terytorium Polski rodzi określone skutki podatkowe i z zakresu ubezpieczeń społecznych, głównie w Polsce, ale także w Ukrainie. Skutki te zależą od formy zatrudnienia, sytuacji podatkowej i socjalnej pracownika, długości jego pobytu w Polsce i mogą wystąpić w jednym państwie lub w obu.

Skutki prawno-podatkowe dotyczą nie tylko pracowników, ale również pracodawcy, który jako płatnik podatku i ubezpieczeń społecznych jest odpowiedzialny za prawidłowe i legalne zatrudnienie oraz rozliczenie należności podatkowych i ubezpieczeń społecznych wobec odpowiednich organów w Polsce i w Ukrainie.

Agenda:

Podczas Webinarium, wraz z ekspertami z  Vasil Kisil & Partners z Ukrainy, poruszymy następujące tematy:

Polskie uwarunkowania podatkowe:

 • Zasady opodatkowania ukraińskich osób fizycznych pracujących w Polsce.
 • Rezydencja podatkowa obywateli Ukrainy pracujących w Polsce - jej ustalenie i udokumentowanie w kontekście sytuacji osób zmuszonych do opuszczenia Ukrainy.
 • Opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskanych przez obywateli Ukrainy pracujących w Polsce - w zależności od ich rezydencji podatkowej i sposobu zatrudnienia.
 • Ulgi i zwolnienia podatkowe dla pracowników ukraińskich w Polsce.
 • Konsekwencje w zakresie ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia wykonywanego w Polsce.
 • Ryzyko PE ukraińskiego pracodawcy w Polsce.
 • Opodatkowanie osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (samozatrudnionych) w Polsce.
 • Unikanie podwójnego opodatkowania dochodów z pracy lub samozatrudnienia w Polsce.

Ukraińska perspektywa podatkowa:

 • Ukraińska rezydencja podatkowa osób fizycznych przenoszących się za granicę z powodu wojny: kluczowe kryteria i praktyczne podejścia.
 • Raportowanie podatkowe na Ukrainie.
 • Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, możliwości potrącania podatków zapłaconych za granicą.
 • Składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Składki wojskowe.
 • Opcje dobrowolnego zakończenia ukraińskiej rezydencji podatkowej w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania.
 • Ukraińscy przedsiębiorcy prywatni pracujący za granicą: możliwości dalszego korzystania z korzystnej 2 (5) % stawki podatkowej.
   

Wydarzenie w języku angielskim. 

Prelegenci

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Aleksander Borodkin
Partner w Kancelarii Prawnej Vasil Kisil i Partnerzy.

 

Ekspert w dziedzinie podatków, regulacji handlu i stosunków gospodarczych.

 

Doradza inwestorom zagranicznym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie.

 

Od prawie 20 lat doradza przy projektach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury, nieruchomości i budownictwa.
 

Roman Yemets
Wspólnik Kancelarii Prawnej Vasil Kisil i Partnerzy

Specjalizuje się w strukturyzacji przedsiębiorstw i transakcji, opodatkowaniu międzynarodowym.

Doświadczony w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych w budownictwie, rolnictwie, energetyce itp.
 

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.