To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Ocena ryzyka zawodowego – najczęściej popełniane błędy

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta


8 marca | 10:00-11:00 | Wydarzenie bezpłatne


Ocena ryzyka zawodowego to jeden z podstawowych dokumentów w dziedzinie bhp. Mogłoby się zatem wydawać, że przy jej sporządzaniu błędy będą pojawiały się jedynie sporadycznie. Niestety praktyka pokazuje, że dzieje się zupełnie inaczej.

Podczas webinaru opowiemy o najczęściej popełnianych błędach w trakcie przygotowywania i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. 

Omówimy także następujące zagadnienia:

  • Jaka jest rola oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bhp i dlaczego warto zrobić ją z dużą starannością?
  • Jak ocenić ryzyko zawodowe, aby ocena ta była korzyścią dla firmy? Jak uniknąć najczęstszych pułapek? 
  • Kiedy ocena ryzyka będzie obciążać pracodawcę i jak temu zapobiec?
  • Jak oceniać ryzyko związane z Covid-19?
  • Czy w ocenie umieszczać ryzyka "na zapas" i ryzyka wynikające z typowych życiowych sytuacji?

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru. Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.
 

Prelegenci

Szefowa praktyki BHP  

Agnieszka od ponad 10 lat doradza oraz reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych z zakresu prawa HR, w szczególności w sprawach związanych z BHP w zakładach pracy, w tym wypadkami przy pracy, rozwiązywaniem stosunku pracy oraz mobbingiem i dyskryminacją.  

Wspiera pracodawców w trakcie postępowań wyjaśniających wszczętych w wyniku skarg pracowników z tytułu mobbingu, dyskryminacji lub naruszenia dóbr osobistych. 

Wśród jej klientów są centra logistyczne, sklepy wielkopowierzchniowe i spółki z sektora FMCG i zrób to sam. Autorka wielu publikacji w zakresie prawa HR.

Ireneusz ma blisko 20 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem pracy. Doradza i wspiera klientów korporacyjnych przy weryfikacji istniejących rozwiązań i wdrażaniu zmian. 

Specjalizuje się w tematyce nowoczesnego zarządzania ryzykiem, tworząc z bhp źródło informacji do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. Ma duże doświadczenie w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym, organizacją produkcji oraz urządzeniami transportowymi, również objętych dozorem. 

Tworzy rozwiązania uwzględniające wymagania prawa polskiego w ramach systemów zarządczych przedsiębiorstw, tak, aby bezpieczeństwo i higiena pracy stały się w pełni funkcjonalnym narzędziem managerskim. Koordynuje audyty, opracowuje plany naprawcze, wspiera w procesie integracji.

Autor książek i podręczników poświęconych bezpieczeństwu pracy oraz licznych opinii i analiz warunków pracy.

Posiada tytuł MBA i certyfikat Nebosh. Absolwent Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB) i studiów doktoranckich na Wydziale Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.