To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Bilans bezpieczeństwa – zyskaj na bhp

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.

 

20 stycznia | 10:00-11:00 | Wydarzenie bezpłatne

 

Działania redukujące straty po wypadku mogą kosztować nawet 600.000 PLN. Trudno o oszczędności, kiedy pracodawca nagle musi podjąć szereg działań wymaganych przez prokuraturę lub Państwową Inspekcję Pracy.

W razie kontroli lub postępowania powypadkowego większość obciążających dowodów dostarczają sami pracodawcy. Dlaczego tak się dzieje? 

Podczas webinaru porozmawiamy o najczęściej popełnianych błędach, ale przede wszystkim, jak ich uniknąć:

  • Jak sprawdzając stan bhp w firmie uzyskać diagnozę stanu zarządzania firmą
  • W jaki sposób połączyć obowiązkowe czynności w ramach bhp z compliance
  • Kiedy najlepiej zwrócić się o wsparcie podczas kontroli i w trakcie postępowań karnych
  • Jak jednocześnie spełnić wymagania korporacyjne, oparte o wewnętrzne standardy, z wymaganiami przepisów polskich
  • Jak wygląda realna odpowiedzialność pracodawcy, zarządu

Wszystkie te zagadnienia są szczególnie ważne dla firm nowo powstających lub wchodzących na rynek i dla firm od wielu lat pozostających na rynku, w których działania bhp nie zmieniły się istotnie od rozpoczęcia działalności. Niezależnie, dla wszystkich firm powinno być też ważne budowanie kultury bezpieczeństwa. 

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru. Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

Prelegenci

Szefowa praktyki BHP  

Agnieszka od ponad 10 lat doradza oraz reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych z zakresu prawa HR, w szczególności w sprawach związanych z BHP w zakładach pracy, w tym wypadkami przy pracy, rozwiązywaniem stosunku pracy oraz mobbingiem i dyskryminacją.  

Wspiera pracodawców w trakcie postępowań wyjaśniających wszczętych w wyniku skarg pracowników z tytułu mobbingu, dyskryminacji lub naruszenia dóbr osobistych. 

Wśród jej klientów są centra logistyczne, sklepy wielkopowierzchniowe i spółki z sektora FMCG i zrób to sam. Autorka wielu publikacji w zakresie prawa HR.

Ireneusz ma blisko 20 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem pracy. Doradza i wspiera klientów korporacyjnych przy weryfikacji istniejących rozwiązań i wdrażaniu zmian. 

Specjalizuje się w tematyce nowoczesnego zarządzania ryzykiem, tworząc z bhp źródło informacji do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. Ma duże doświadczenie w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym, organizacją produkcji oraz urządzeniami transportowymi, również objętych dozorem. 

Tworzy rozwiązania uwzględniające wymagania prawa polskiego w ramach systemów zarządczych przedsiębiorstw, tak, aby bezpieczeństwo i higiena pracy stały się w pełni funkcjonalnym narzędziem managerskim. Koordynuje audyty, opracowuje plany naprawcze, wspiera w procesie integracji.

Autor książek i podręczników poświęconych bezpieczeństwu pracy oraz licznych opinii i analiz warunków pracy.

Posiada tytuł MBA i certyfikat Nebosh. Absolwent Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB) i studiów doktoranckich na Wydziale Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.