To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Audyt BHP - brakujący element compliance

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta

 

27 kwietnia | 10:00-11:00 | Wydarzenie bezpłatne
 

Audyt - jedno z podstawowych narzędzi zarządczych w firmie. Audyty bhp wykonywane są zwykle bez odniesienia do systemy zarządczego firm. Na naszym spotkaniu pokażemy, jak zamienić obowiązkowe zadania kontrolne pracodawców w efektywne narzędzie zarządcze.

Podzielimy się też wiedza o najczęstszych błędach popełnianych podczas audytów.

Omówimy następujące zagadnienia:

  • Czym różni się audyt od kontroli?
  • Dlaczego audyt bhp jest tym, który może pokazać najwięcej ryzyk?
  • Kto i kiedy powinien się go bać?
  • Jaka jest prawdziwa rola audytu w systemie zarządzania bhp?
  • Dlaczego warto zrobić go ze wsparciem specjalistów?

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru. Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

Prelegenci

Szefowa praktyki BHP  

Agnieszka od ponad 10 lat doradza oraz reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych z zakresu prawa HR, w szczególności w sprawach związanych z BHP w zakładach pracy, w tym wypadkami przy pracy, rozwiązywaniem stosunku pracy oraz mobbingiem i dyskryminacją.  

Wspiera pracodawców w trakcie postępowań wyjaśniających wszczętych w wyniku skarg pracowników z tytułu mobbingu, dyskryminacji lub naruszenia dóbr osobistych. 

Wśród jej klientów są centra logistyczne, sklepy wielkopowierzchniowe i spółki z sektora FMCG i zrób to sam. Autorka wielu publikacji w zakresie prawa HR.

Ireneusz ma blisko 20 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem pracy. Doradza i wspiera klientów korporacyjnych przy weryfikacji istniejących rozwiązań i wdrażaniu zmian. 

Specjalizuje się w tematyce nowoczesnego zarządzania ryzykiem, tworząc z bhp źródło informacji do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. Ma duże doświadczenie w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym, organizacją produkcji oraz urządzeniami transportowymi, również objętych dozorem. 

Tworzy rozwiązania uwzględniające wymagania prawa polskiego w ramach systemów zarządczych przedsiębiorstw, tak, aby bezpieczeństwo i higiena pracy stały się w pełni funkcjonalnym narzędziem managerskim. Koordynuje audyty, opracowuje plany naprawcze, wspiera w procesie integracji.

Autor książek i podręczników poświęconych bezpieczeństwu pracy oraz licznych opinii i analiz warunków pracy.

Posiada tytuł MBA i certyfikat Nebosh. Absolwent Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB) i studiów doktoranckich na Wydziale Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.