To wydarzenie już się zakończyło.


WARSZTATY | Praca zdalna oraz kontrole pracowników na obecność alkoholu i innych środków - Warszawa

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.
 

16 grudnia | 10:30 — 15: 30 | Wydarzenie płatne 

 

Agenda:

Praca zdalna:

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej ze względu na wymiar/częstotliwość jej wykonywania oraz ze względu na podstawę jej stosowania?
 • Jak można będzie stosować pracę zdalną, jeśli nadal będzie stan zagrożenia epidemicznego? Co się zmieni w stosunku do obecnych reguł określonych w ustawie covidowej, które przestaną obowiązywać? Czy należy się liczyć z dodatkowymi kosztami?
 • Jak przygotować, negocjować i wdrożyć porozumienie z zakładową organizacją związkową o pracy zdalnej?
 • Jak przygotować się do wdrożenia regulaminu pracy zdalnej? Co warto ustalić już dziś?
 • Jakie działy zaangażować wdrażając pracę zdalną w firmie według nowych przepisów? 
 • Czy wdrożenie pracy zdalnej trzeba skonsultować z radą pracowników?
 • Jakie koszty pracy zdalnej zabudżetować na przyszły rok? 
 • Jakie dokumenty przygotować? A jest ich sporo.
 • Jaki zakres informacji jest niezbędny do prawidłowej realizacji obowiązków pracy w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej zgodnie z RODO? 
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację dotyczącą pracy zdalnej?
 • Jak właściwie zredagować obowiązek informacyjny i kiedy należy go realizować?
 • Jakie są ryzyka z zakresu ochrony danych w związku pracą zdalną i jak można się przed nimi zabezpieczyć?
 • Jak opracować procedury ochrony danych osobowych na potrzeby pracy zdalnej? Czy nie wystarczą procedury dotychczas stosowane?
 • Kogo i jak należy przeszkolić z procedur ochrony danych osobowych?
 • Kiedy można będzie odmówić wykonywania pracy zdalnej? 
 • Jak powinna przebiegać rekrutacja, zatrudnienie i proces on-bordingowy nowych pracowników do pracy zdalnej? 

Co wniesiesz do firmy po tej części: Ustalisz proces. Będziesz wiedzieć, które decyzje pozostawić w HRze, które w BHP, a które oddać w ręce Biznesu. Nauczysz się jak napisać dokumenty, jak je wynegocjować i skutecznie wdrożyć, jak uniknąć ryzyka naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, jak prawidłowo zarządzić procesem przetwarzania danych. Ustalisz, czy i jakich potrzebujesz narzędzi.


Kontrola trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu:
 • Kiedy będzie można stosować kontrolę?
 • Jakie będą rodzaje i formy kontroli?
 • Czym są środki działające podobnie do alkoholu?
 • Jak prawidłowo dobrać grupę/grupy do kontroli prewencyjnej, aby nie naruszyć zakazu dyskryminacji?
 • Kiedy kontrola może naruszać dobra osobiste pracowników - przykłady? 
 • Jak zrealizować obowiązki informacyjne?
 • Czy potrzebne będą upoważnienia do przetwarzania danych w związku z kontrolą? Jaka powinna być ich treść?
 • Co z zasadą „zero tolerancji”?
 • Jak przygotować aneks do regulaminu pracy i pozostałe dokumenty?
 • Gdzie i jak długo przechowywać dokumenty z badania pracownika? 
 • Jak zorganizować proces retencji danych? Które dane należy niszczyć i kiedy, a które można przechowywać dłużej?
 • Co z kontrolą osób na umowach cywilnoprawnych?
   

Co wniesiesz do firmy po tej części: Będziesz wiedzieć, jak wytypować grupy do kontroli, czego wymagać od menedżerów, czego od firmy ochroniarskiej, jak dostosować dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych do nowego procesu. Będziesz wiedzieć, jak przygotować aneks do regulaminu pracy lub protokół dodatkowy do UZP.

Cena: 1.450 zł plus VAT

Miejsce onsite: biuro kancelarii Raczkowski sp.k. Warszawa, ul. Bonifraterska 17

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu 

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.