To wydarzenie już się zakończyło.


WARSZTATY | Praca zdalna oraz kontrole pracowników na obecność alkoholu i innych środków - Kraków

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.
 

16 grudnia | 10:30 — 15: 30 | Wydarzenie płatne 

 

Agenda:

Praca zdalna:

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej ze względu na wymiar/częstotliwość jej wykonywania oraz ze względu na podstawę jej stosowania?
 • Jak można będzie stosować pracę zdalną, jeśli nadal będzie stan zagrożenia epidemicznego? Co się zmieni w stosunku do obecnych reguł określonych w ustawie covidowej, które przestaną obowiązywać? Czy należy się liczyć z dodatkowymi kosztami?
 • Jak przygotować, negocjować i wdrożyć porozumienie z zakładową organizacją związkową o pracy zdalnej?
 • Jak przygotować się do wdrożenia regulaminu pracy zdalnej? Co warto ustalić już dziś?
 • Jakie działy zaangażować wdrażając pracę zdalną w firmie według nowych przepisów? 
 • Czy wdrożenie pracy zdalnej trzeba skonsultować z radą pracowników?
 • Jakie koszty pracy zdalnej zabudżetować na przyszły rok? 
 • Jakie dokumenty przygotować? A jest ich sporo.
 • Jaki zakres informacji jest niezbędny do prawidłowej realizacji obowiązków pracy w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej zgodnie z RODO? 
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację dotyczącą pracy zdalnej?
 • Jak właściwie zredagować obowiązek informacyjny i kiedy należy go realizować?
 • Jakie są ryzyka z zakresu ochrony danych w związku pracą zdalną i jak można się przed nimi zabezpieczyć?
 • Jak opracować procedury ochrony danych osobowych na potrzeby pracy zdalnej? Czy nie wystarczą procedury dotychczas stosowane?
 • Kogo i jak należy przeszkolić z procedur ochrony danych osobowych?
 • Kiedy można będzie odmówić wykonywania pracy zdalnej? 
 • Jak powinna przebiegać rekrutacja, zatrudnienie i proces on-bordingowy nowych pracowników do pracy zdalnej? 

Co wniesiesz do firmy po tej części: Ustalisz proces. Będziesz wiedzieć, które decyzje pozostawić w HRze, które w BHP, a które oddać w ręce Biznesu. Nauczysz się jak napisać dokumenty, jak je wynegocjować i skutecznie wdrożyć, jak uniknąć ryzyka naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, jak prawidłowo zarządzić procesem przetwarzania danych. Ustalisz, czy i jakich potrzebujesz narzędzi.


Kontrola trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu:
 • Kiedy będzie można stosować kontrolę?
 • Jakie będą rodzaje i formy kontroli?
 • Czym są środki działające podobnie do alkoholu?
 • Jak prawidłowo dobrać grupę/grupy do kontroli prewencyjnej, aby nie naruszyć zakazu dyskryminacji?
 • Kiedy kontrola może naruszać dobra osobiste pracowników - przykłady? 
 • Jak zrealizować obowiązki informacyjne?
 • Czy potrzebne będą upoważnienia do przetwarzania danych w związku z kontrolą? Jaka powinna być ich treść?
 • Co z zasadą „zero tolerancji”?
 • Jak przygotować aneks do regulaminu pracy i pozostałe dokumenty?
 • Gdzie i jak długo przechowywać dokumenty z badania pracownika? 
 • Jak zorganizować proces retencji danych? Które dane należy niszczyć i kiedy, a które można przechowywać dłużej?
 • Co z kontrolą osób na umowach cywilnoprawnych?
   

Co wniesiesz do firmy po tej części: Będziesz wiedzieć, jak wytypować grupy do kontroli, czego wymagać od menedżerów, czego od firmy ochroniarskiej, jak dostosować dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych do nowego procesu. Będziesz wiedzieć, jak przygotować aneks do regulaminu pracy lub protokół dodatkowy do UZP.

Cena: 1.450 zł plus VAT

Miejsce onsite: Hotel Grand Ascot, ul. Józefa Szujskiego 4, 31-123 Kraków.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: prohr@raczkowski.eu 

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.