To wydarzenie już się zakończyło.


PRO HR Cafe | Nieustanne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców – wyzwania dla działów HR

Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się. 


24 listopada | 10:00 – 11:00 | Wydarzenie online 


Ostatnie tygodnie to zapowiedź wielu zmian w prawie HR. Nowości będą dotyczyć również legalności pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski w związku z wojną. 

Znikną przepisy o przedłużeniu ważności dokumentów z ustawy covidowej, co dla niektórych cudzoziemców może oznaczać brak podstawy do dalszego pobytu w RP. Rząd w ostatniej chwili wycofuje się również z przepisów umożliwiających obywatelom Ukrainy niemal bezwarunkowe prawo do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy. Ustawa nie wejdzie w życie wcześniej niż w styczniu 2023 r. co stawia przed dylematem, czy mimo wszystko warto składać wnioski pobytowe dla osób, które nabyły już takie uprawnienia. Dalszemu zaostrzeniu ulegają regulacje dotyczące pracy i pobytu obywateli Rosji. 

Porozmawiamy o wyzwaniach w obszarze global mobility: 

  • Nowych przepisach i rozwiązaniach, które dotyczą pracodawców
  • Dalszym statusie pracowników ukraińskich w Polsce 
  • Uchyleniu przepisów przedłużających legalny pobyt i pracę w związku z tzw. „fikcją covidową”
  • Zmianach dotyczących obywateli Rosji 

Dr Michał Kacprzyk, kierujący praktyką imigracji i global mobility, będzie gościem Bartłomieja Raczkowskiego w czternastym odcinku PRO HR Cafe.

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru. Link do nagrania webinaru jest odpłatny i będzie wysyłany na prośbę zainteresowanych. 

Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.
 

Prelegenci

Od ponad 25 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom w zakresie prawa pracy. Uważany za wiodącego praktyka prawa pracy w Polsce.

Członek American Employment Law Council. Członek stowarzyszony Sekcji Prawa Pracy American Bar Association, Wiceprzewodniczący jej Komitetu ds. Kontaktów Międzynarodowych, były Przewodniczący, a obecnie Członek Zarządu European Employment Lawyers Association, członek International Bar Association i American Immigration Lawyers Association.

Członek założyciel i pierwszy Przewodniczący Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był także członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowego Forum Prawa Pracy, Założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Prawa Pracy. W czasie studiów Wiceprzewodniczący Zarządu Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA), Prezes krakowskiego koła. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy.

Pracował jako asystent w Katedrze Prawa Pracy UJ. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na łamach periodyków specjalistycznych i gazet.

Od wielu lat indywidualnie wymieniany jako lider w zakresie prawa pracy przez wszystkie renomowane publikacje polskie i międzynarodowe jak Chambers & Partners, The Legal 500, Who’s Who Legal, Rzeczpospolita.

Szef praktyki imigracji i Global Mobility / Doktor nauk prawnych / LL.M.

Michał specjalizuje się we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, w tym we wdrażaniu najbardziej efektywnych praktyk. Ponadto, doradza w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników, złożonych zagadnień imigracji korporacyjnej na każdym etapie planowania, zatrudniania, jak i delegowania pracowników za granicę.

Posiada doświadczenie w transgranicznych aspektach prawa HR. Wspiera klientów przy koordynacji i wdrażania krajowych oraz międzynarodowych wytycznych dla działów HR.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie i czasopismach naukowych.

Michał jest członkiem The American Immigration Lawyers Association (AILA) oraz American Bar Association (ABA).