To wydarzenie już się zakończyło.


Poznański poranek z HR | Zmiany w prawie pracy oraz zmiany zasad zatrudniania obywateli ukraińskich

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.

16 listopada | 10:00 – 12:15 | Bezpłatne wydarzenie stacjonarne 


Wracamy do stacjonarnych wydarzeń w ramach Poznańskich poranków z HR. 

Najbliższy poranek będzie poświęconych planowanym zmianom w prawie pracy oraz zmianom zasad zatrudniania obywateli ukraińskich. 

Na spotkaniu omówimy m.in. kluczowe kwestie przy wdrażaniu pracy zdalnej na nowo, jak badać trzeźwość pracowników, nowy life-balance w zakładzie pracy, wyzwania przy umowach o pracę na czas określony, praktyczne kwestie związane z zatrudnianiem obywateli Ukrainy. Nacisk położymy na praktyczne kwestie związane z planowanymi i nowymi przepisami.
 

Agenda: 

09.30. – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 praca zdalna na nowych zasadach
10.30 – 11.00 badanie trzeźwości i zmiany w umowach na czas określony 
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 11.45 nowe regulacje work-life balance
11.45 – 12.15  nowości w zakresie zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce
 

Miejsce: Hotel Sheraton, Bukowska 3/9, Poznań.

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Szef praktyki imigracji i Global Mobility / Doktor nauk prawnych / LL.M.

Michał specjalizuje się we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, w tym we wdrażaniu najbardziej efektywnych praktyk. Ponadto, doradza w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników, złożonych zagadnień imigracji korporacyjnej na każdym etapie planowania, zatrudniania, jak i delegowania pracowników za granicę.

Posiada doświadczenie w transgranicznych aspektach prawa HR. Wspiera klientów przy koordynacji i wdrażania krajowych oraz międzynarodowych wytycznych dla działów HR.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie i czasopismach naukowych.

Michał jest członkiem The American Immigration Lawyers Association (AILA) oraz American Bar Association (ABA).