To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | HR w obliczu wojny na Ukrainie #3 - o czym musi wiedzieć HR?

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta
 

2 marca | 12:00-13:00 | Wydarzenie bezpłatne

Sytuacja w Ukrainie ma dla wielu z nas wymiar osobisty, ale nie pozostaje też bez wpływu na naszą pracę. Zdecydowaliśmy się zorganizować bezpłatny webinar, dotyczący aktualnych wyzwań, z którymi będą się Państwo mierzyć w najbliższych dniach. 

Podczas webinaru omówimy następujące zagadnienia:

 1. Aktualna sytuacja w Ukrainie
 2. Zasady wjazdu do Polski:
 • Ogólne przepisy wjazdowe 
 • Ograniczenia wjazdu dla mężczyzn 
 • Aktualnie stosowane wyjątki
 • Ochrona międzynarodowa 
 • Przepisy i ograniczenia COVID-19 
 • Jak przygotować się do opuszczenia Ukrainy?
 1. Podejmowanie pracy po wjeździe do Polski:
 • Legalizacja pracy 
 1. Dalszy pobyt w Polsce:
 • Legalizacja pobytu
 1. Wyzwania HR na najbliższe dni:
 • Powszechna mobilizacja w Ukrainie, a stosunek pracy w Polsce 
 • Jak traktować nieobecności w pracy? 
 • Zgłoszenie się do walk ochotnika z Polski 
   

Ze względów technicznych musimy ograniczyć liczbę uczestników do 500 osób. 

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Szef praktyki imigracji i Global Mobility / Doktor nauk prawnych / LL.M.

Michał specjalizuje się we wszystkich aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, w tym we wdrażaniu najbardziej efektywnych praktyk. Ponadto, doradza w zakresie międzynarodowej mobilności pracowników, złożonych zagadnień imigracji korporacyjnej na każdym etapie planowania, zatrudniania, jak i delegowania pracowników za granicę.

Posiada doświadczenie w transgranicznych aspektach prawa HR. Wspiera klientów przy koordynacji i wdrażania krajowych oraz międzynarodowych wytycznych dla działów HR.

Jest autorem licznych publikacji i komentarzy w prasie i czasopismach naukowych.

Michał jest członkiem The American Immigration Lawyers Association (AILA) oraz American Bar Association (ABA).