To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Polski Ład – przewrót w podatkach

Polski Ład – przewrót w podatkach dla pracowników i współpracowników


13 października 2021 r. | godz. 10:00 – 11:00 | Wydarzenie bezpłatne


W dniu 1 października 2021, Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzającej Polski Ład. Jakie zmiany w zakresie podatków pracowniczych i współpracowników wynikają z niego dla pracodawców i pracowników?

Podczas webinaru opowiemy przede wszystkim o tym, jak te zmiany faktycznie wpłyną na wynagrodzenia i koszty zatrudnienia poszczególnych grup pracowników i współpracowników, w szczególności:

  • Zarządów,
  • Osób samozatrudnionych,
  • Pracowników, również z branży IT,
  • Pracowników transgranicznych,
  • Osób nielegalnie zatrudnionych.

Podpowiemy też jak, ewentualne negatywne zmiany można zmniejszyć lub zneutralizować.


Dla kogo jest to wydarzenie? 
 

Webinar adresowany jest do dyrektorów i specjalistów HR, wewnętrznych radców prawnych oraz służb finansowych.

Prelegenci

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.