To wydarzenie już się zakończyło.


WARSZTATY ONLINE | Rozwiązywanie umów o pracę

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.


13 kwietnia 2021 r. | 10:00-14.00 | Wydarzenie płatne
 


Jak przeprowadzić proces zwolnienia zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i z przyczyn leżących po stronie pracowników?

Chcesz się nauczyć jak usprawnić procesy zwalniania pracowników, ograniczyć ryzyka organizacji związanych z takimi procesami oraz zwiększyć bezpieczeństwo pracodawcy, również na wypadek sporu sądowego?

Nie będziemy uczyć przepisów prawa, tylko przedstawimy konkretne rozwiązania wynikające z naszego 20-letniego doświadczenia w prowadzeniu procesów zwolnieniowych.
 

Program

 

Podczas warsztatów omówimy:

 • prawidłowe formułowanie przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę
 • najczęstsze przyczyny rozwiązania umowy o pracę
 • przyczyny zwolnień dyscyplinarnych
 • przeprowadzanie zwolnień wśród pracowników pracujących na tych samych stanowiskach
 • reorganizację i restrukturyzację w aspekcie likwidacji stanowiska pracy
 • prawidłowy dobór i formułowanie kryteriów doboru do zwolnienia
 • utratę uprawnień i nieobecność w pracy jako podstawy do zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym
 • najczęstsze błędy w procesie zwolnień pracowników wraz ze sposobami na ich unikanie
 • przebieg spotkania z pracownikiem podczas którego komunikowana jest decyzja o zwolnieniu
 • przeprowadzanie procesu zwolnienia przez Internet
 • sposoby zabezpieczenia przed dalszymi roszczeniami pracownika
 • potencjalne roszczenia zwalnianego pracownika, w tym również spoza kodeksu pracy
 

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Pracownicy działów HR, dyrektorzy i członkowie zarządów uczestniczący w procesie zwalniania pracowników.


Koszt udziału

Koszt udziału wynosi 1.200 PLN netto. W przypadku udziału dwóch lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt każdej kolejnej osoby wynosi 1.000 PLN netto.

Koszt obejmuje:

 • udział w 4h warsztatach online
 • dwutygodniowy dostęp do nagrania warsztatów
 • prezentację wraz z dodatkowym skryptem odwołującym się do omawianej tematyki
 • treść wybranych klauzul do zastosowania w dokumentach związanych z rozwiązaniem umowy ograniczających ryzyka po stronie pracodawcy
 • wzór checklisty stosowanej w procesie zwalniania pracownika

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przypadków z własnej praktyki. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione w tematyce warsztatów. W trakcie warsztatów będzie również możliwość zadawania pytań.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; studiowała również na Università degli Studi di Bari we Włoszech. Posiada doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw prawnych dla podmiotów gospodarczych nabyte w poznańskich kancelariach radcowskich, w tym kilkuletnie w wyspecjalizowanym dziale prawa pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.