To wydarzenie już się zakończyło.


PRO HR Cafe | Polski Ład a podatki osobiste

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta
 

28 października | godz. 10:00-11:00
 

Trwają prace w Senacie nad projektem ustawy wprowadzającej w życie część założeń Polskiego Ładu. 
Nowe przepisy budzą szereg wątpliwości dotyczących ich praktycznych skutków nowych regulacji dla osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą.

  • Jak zmienią się obciążenia publicznoprawne pracowników i samozatrudnionych?
  • Kto będzie mógł korzystać z podwyższonej kwoty wolnej od podatku i tzw. „ulgi dla klasy średniej”?
  • Które nowe ulgi podatkowe będą musieli stosować pracodawcy przy wypłacie wynagrodzeń pracownikom i zleceniobiorcom
  • Czy opodatkowanie liniowe będzie nadal korzystne dla samozatrudnionych?
  • Jakie działania można podjąć żeby ograniczyć wpływ Polskiego Ładu na dochód netto pracowników i samozatrudnionych?

Na te i inne pytania związane z Polskim Ładem odpowie starszy prawnik Tomasz Kret, który będzie gościem Bartłomieja Raczkowskiego w siódmym odcinku PRO HR Cafe.

Wydarzenie będzie miało formę bezpłatnego webinaru. Link do nagrania webinaru jest odpłatny i będzie wysyłany na prośbę zainteresowanych. 


Link do transmisji zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

 

Prelegenci

Od ponad 25 lat doradza największym międzynarodowym i polskim firmom w zakresie prawa pracy. Uważany za wiodącego praktyka prawa pracy w Polsce.

Członek American Employment Law Council. Członek stowarzyszony Sekcji Prawa Pracy American Bar Association, Wiceprzewodniczący jej Komitetu ds. Kontaktów Międzynarodowych, były Przewodniczący, a obecnie Członek Zarządu European Employment Lawyers Association, członek International Bar Association i American Immigration Lawyers Association.

Członek założyciel i pierwszy Przewodniczący Sekcji Prawa Pracy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był także członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowego Forum Prawa Pracy, Założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Prawa Pracy. W czasie studiów Wiceprzewodniczący Zarządu Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA), Prezes krakowskiego koła. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy.

Pracował jako asystent w Katedrze Prawa Pracy UJ. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich na łamach periodyków specjalistycznych i gazet.

Od wielu lat indywidualnie wymieniany jako lider w zakresie prawa pracy przez wszystkie renomowane publikacje polskie i międzynarodowe jak Chambers & Partners, The Legal 500, Who’s Who Legal, Rzeczpospolita.

Tomasz ma ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych i współpracowniczych. Specjalizuje się w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów uzyskiwanych przez pracowników transgranicznych oraz świadczeń pracowniczych.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania kadry kierowniczej i pracowników. Opracowuje polityki i procedury delegowania pracowników, a także opracowuje rozliczenia podatkowe. Opracowywał lub weryfikował tysiące polskich rocznych zeznań podatkowych składanych przez podatników transgranicznych.

Tomasz jest autorem licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. Jest prelegentem na seminariach, warsztatach i webinariach.

Wcześniej był związany z firmą z „Wielkiej Czwórki”.