To wydarzenie już się zakończyło.


WARSZTATY | Pracownik na urlopach związanych z rodzicielstwem

Pracownik na urlopach związanych z rodzicielstwem – prawa, obowiązki, problemy i wyzwania

Płatne warsztaty online | 14 października | 10:00-13:00

 

Dział kodeksu pracy poświęcony uprawnieniom rodzicielskim to jeden z najbardziej rozbudowanych działów tej ustawy. Jest to jednocześnie najczęściej zmieniany dział kodeksu. W praktyce to właśnie przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich wywołują najwięcej pytań i wątpliwości. 
Podczas warsztatów skupimy się na praktycznych aspektach relacji pracodawca – pracownik korzystający z uprawnień rodzicielskich. Porozmawiamy o aktualnych problemach i wyzwaniach związanych z realizacją takich uprawnień, dzieląc się naszymi doświadczeniami i obserwacjami. Damy wskazówki, na co uważać i czego unikać. 

Program warsztatów

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

 • Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego w częściach
 • Uprawnienia ojca i innych członków rodziny
 • Powrót pracownika do pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem powracającym do pracy
 • Zasady wynagradzania po urlopach
 • Łączenie pracy z wychowywaniem dziecka
 • Ograniczenia w pracy wobec osób posiadających dzieci
 • Udzielanie opieki nad dziećmi
 • Wnioski urlopowe i terminy ich składania
 • Praca na część etatu
 • Zbieg uprawnień
 • Praca podczas urlopów
Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Dyrektorzy HR, menadżerowie i pracownicy działów HR, prawnicy wewnętrzni.

Koszt udziału

Koszt udziału wynosi 1100 PLN netto. W przypadku udziału dwóch lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt każdej kolejnej osoby wynosi 1000 PLN netto.

Koszt obejmuje:

 • udział w 3h warsztatach online
 • dwutygodniowy dostęp do nagrania warsztatów 
 • prezentację wraz z dodatkowym skryptem odwołującym się do omawianej tematyki

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przypadków z własnej praktyki. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione w tematyce warsztatów. W trakcie warsztatów będzie również możliwość zadawania pytań.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wydarzenia. W takim przypadku, uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowanym 3 dni przed terminem warsztatów. 

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: prohr@raczkowski.eu

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.