To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Prawa człowieka w raporcie niefinansowym

25 czerwca 2020 | 11:00-12:30 | Spotkanie online
 

Wraz ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych zapraszamy na webinar poświęcony m.in:

  • Idei raportowania niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania o stosowanej polityce w zakresie poszanowania praw człowieka i jej rezultatów
  • Koncepcji praw człowieka
  • Prawom człowieka a prawom pracowników
  • Założeniom i celom polityki emitenta w zakresie poszanowania praw człowieka z uwzględnieniem systemu compliance 
  • Przykładowym oświadczeniom na temat informacji niefinansowych

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Wydarzenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR i środowisko w spółkach giełdowych.
 

Data: 30 czerwca 2020 r.
Godz.: 11:00-12:30 
Więcej informacji i rejestracja na stronie SEG

Agenda

11:00-11:05 Otwarcie

11:05-11:20 Idea raportowania niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania o stosowanej polityce w zakresie poszanowania praw człowieka i jej rezultatów

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

11:20-11:35 Koncepcja praw człowieka

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dominika Dörre-Kolasa, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

11:35-11:55 Prawa człowieka a prawa pracowników

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Dominika Dörre-Kolasa, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

11:55-12:15 Założenia i cele polityki emitenta w zakresie poszanowania praw człowieka z uwzględnieniem systemu compliance

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

12:15-12:30 Omówienie przykładowych oświadczeń na temat informacji niefinansowych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.