To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Pracownicy z Ukrainy w Polsce, Polacy na Ukrainie

Pracownicy z Ukrainy w Polsce, Polacy na Ukrainie – gdzie podatki, a gdzie składki?

26 stycznia 2021 | 11:00-11:00 | Spotkanie online


Zatrudnianie pracowników z Ukrainy przez polskich pracodawców to w ostatnich latach powszechna praktyka. Obywatele Polski, choć w mniejszym stopniu, również pracują na Ukrainie.

Oprócz obowiązków w zakresie prawa imigracyjnego i prawa pracy, takie zatrudnienie wywołuje określone skutki podatkowe i ubezpieczeniowe zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Skutki te uzależnione są od formy zatrudnienia, sytuacji podatkowej oraz ubezpieczeniowej pracownika, długości jego przebywania na terytorium drugiego kraju i mogą występować w jednym kraju, bądź w obydwu jednocześnie.

Konsekwencje prawne i podatkowe dotyczą nie tylko pracownika, ale również – w dużej mierze – pracodawcy, który jako płatnik odpowiada za prawidłowe i legalne zatrudnienie oraz rozliczenie wypłacanych pracownikowi należności przed właściwymi organami.

Podczas Webinarium, wspólnie z ekspertem z kancelarii Vasil Kisil & Partners na Ukrainie, opowiemy m.in. o:

  • rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy pracujących w Polsce – zasadach jej ustalania i dokumentowania
  • opodatkowaniu w Polsce i na Ukrainie dochodów uzyskiwanych przez obywateli Ukrainy pracujących w Polsce – w zależności od ich rezydencji podatkowej i rodzaju zawartej umowy
  • kontrowersyjnych interpretacjach podatkowych zwalniających z polskiego opodatkowania ukraińskich rezydentów podatkowych pracujących w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych
  • skutkach w zakresie ubezpieczeń społecznych wykonywania przez obywateli Ukrainy pracy w Polsce – z perspektywy polskiej i ukraińskiej
  • konsekwencjach pracy zdalnej wykonywanej przez obywateli Ukrainy na rzecz polskich firm z terytorium Ukrainy – w świetle przepisów podatkowych w Polsce i na Ukrainie

Prowadzący:

Rejestracja na to wydarzenia została zamknięta.

Prelegenci

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Przed dołączeniem, w marcu 2018 r., do Kancelarii pracował przez ponad 13 lat w Dziale podatkowo-prawnym PwC.

Specjalizuje się w tematyce opodatkowania osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów osób migrujących i świadczeń pracowniczych. W trakcie swojej kariery zawodowej doradzał przy wdrażaniu efektywnych struktur wynagradzania pracowników i kadry menedżerskiej. Opracowywał polityki delegowania pracowników i zasady tzw. „wyrównania podatkowego”. Przygotowywał i weryfikował rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe delegowanych pracowników.

Prowadził liczne seminaria i szkolenia dotyczące przede wszystkim opodatkowania świadczeń pracowniczych i aspektów podatkowych delegowania pracowników do pracy za granicą.

Jest autorem publikacji prasowych dotyczących opodatkowania osób fizycznych i współautorem książki „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz”