To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Praca zdalna z zagranicy – konsekwencje w zakresie podatków pracowniczych (PIT i ZUS)

25 czerwca 2020 | 10:00-11:00 | Spotkanie online
 

Praca zdalna (home office) to trend cieszący się od kilku lat dużym powodzeniem. W dobie pandemii przybrał on jeszcze bardziej na sile. Istnieją branże, w których pracownik potrzebuje jedynie dostępu do szybkiego Internetu, aby móc wykonywać zlecone zadania. Tym samym, z biznesowego punktu widzenia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki pracownik wykonywał pracę z dowolnego zakątka świata. 

Należy jednak pamiętać, że wykonywanie pracy poza terytorium RP niesie za sobą określone konsekwencje w obszarze podatków pracowniczych, jak również w zakresie prawa pracy i imigracji. Konsekwencje te dotykają nie tylko pracownika, ale również – w dużej mierze - pracodawcę, który odpowiada za prawidłowe i legalne zatrudnienie oraz rozliczenie wypłacanych pracownikowi należności przed właściwymi organami.

Podczas webinaru „Praca zdalna z zagranicy – konsekwencje w zakresie podatków pracowniczych (PIT i ZUS)” dowiesz się m.in.o:

  • aspektach prawno-pracowniczych pracy zdalnej wykonywanej z zagranicy (prawo pracy, imigracja);
  • opodatkowaniu pracy wykonywanej za granicą, w tym o rezydencji podatkowej, stosowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy możliwości powstania zakładu podatkowego;
  • obowiązkach płatnika w przypadku powstania obowiązku podatkowego za granicą;
  • zasadach związanych z określeniem właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • szczególnych aspektach związanych z pracą zdalną z zagranicy w czasie pandemii.

Webinar poprowadzą:

  • Katarzyna Serwińska, doradca podatkowy, partner w zespole podatkowym.
  • Tomasz Kret, starszy prawnik w zespole podatkowym.

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Pracodawcy zatrudniający osoby pracujące poza terytorium RP, jak i prawnicy, przedstawiciele działów prawnych, HR i finansów.
 

Data: 25 czerwca 2020 r.
Godz.: 10:00-11:00 
Bezpłatne spotkanie online - rejestracja na wydarzenie została zakończona.

Prelegenci

Doradca podatkowy, Partner w biurze warszawskim.  Absolwentka SGH, magister ekonomii i zarządzania.  Do Kancelarii dołączyła w 2018.  Od początku swojej kariery zawodowej związana była z PwC, gdzie przez ostatnich 12 lat pełniła rolę leadera zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa HR.  
Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych aspektów podatkowych relokacji pracowników za granicę oraz do Polski oraz optymalizacji kosztów pracy.
W trakcie swojej kariery zawodowej, doradzała klientom międzynarodowym i polskim w zakresie konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych tworzenia i funkcjonowania efektywnych kosztowo struktur zatrudniania i wynagradzania pracowników (w tym najwyższej kadry zarządzającej), jak również konsekwencji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowniczych programów motywacyjnych oraz możliwości ich optymalizacji.
Zajmowała się bieżącymi rozliczeniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi pracowników delegowanych do pracy w Polsce oraz wykonujących pracę za granicą.  Przez wiele lat sprawowała nadzór nad procesem rocznych rozliczeń podatkowych dla członków najwyższej kadry kierowniczej międzynarodowych firm w Polsce i za granicą.
Jest autorką publikacji dotyczących międzynarodowego opodatkowania pracowników delegowanych z Polski i do Polski, prelegentką na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom opodatkowania osób fizycznych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Przed dołączeniem, w marcu 2018 r., do Kancelarii pracował przez ponad 13 lat w Dziale podatkowo-prawnym PwC.

Specjalizuje się w tematyce opodatkowania osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów osób migrujących i świadczeń pracowniczych. W trakcie swojej kariery zawodowej doradzał przy wdrażaniu efektywnych struktur wynagradzania pracowników i kadry menedżerskiej. Opracowywał polityki delegowania pracowników i zasady tzw. „wyrównania podatkowego”. Przygotowywał i weryfikował rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe delegowanych pracowników.

Prowadził liczne seminaria i szkolenia dotyczące przede wszystkim opodatkowania świadczeń pracowniczych i aspektów podatkowych delegowania pracowników do pracy za granicą.

Jest autorem publikacji prasowych dotyczących opodatkowania osób fizycznych i współautorem książki „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz”