To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Praca zdalna z zagranicy – konsekwencje w zakresie podatków pracowniczych (PIT i ZUS)

25 czerwca 2020 | 10:00-11:00 | Spotkanie online
 

Praca zdalna (home office) to trend cieszący się od kilku lat dużym powodzeniem. W dobie pandemii przybrał on jeszcze bardziej na sile. Istnieją branże, w których pracownik potrzebuje jedynie dostępu do szybkiego Internetu, aby móc wykonywać zlecone zadania. Tym samym, z biznesowego punktu widzenia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki pracownik wykonywał pracę z dowolnego zakątka świata. 

Należy jednak pamiętać, że wykonywanie pracy poza terytorium RP niesie za sobą określone konsekwencje w obszarze podatków pracowniczych, jak również w zakresie prawa pracy i imigracji. Konsekwencje te dotykają nie tylko pracownika, ale również – w dużej mierze - pracodawcę, który odpowiada za prawidłowe i legalne zatrudnienie oraz rozliczenie wypłacanych pracownikowi należności przed właściwymi organami.

Podczas webinaru „Praca zdalna z zagranicy – konsekwencje w zakresie podatków pracowniczych (PIT i ZUS)” dowiesz się m.in.o:

  • aspektach prawno-pracowniczych pracy zdalnej wykonywanej z zagranicy (prawo pracy, imigracja);
  • opodatkowaniu pracy wykonywanej za granicą, w tym o rezydencji podatkowej, stosowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy możliwości powstania zakładu podatkowego;
  • obowiązkach płatnika w przypadku powstania obowiązku podatkowego za granicą;
  • zasadach związanych z określeniem właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • szczególnych aspektach związanych z pracą zdalną z zagranicy w czasie pandemii.

Webinar poprowadzą:

  • Katarzyna Serwińska, doradca podatkowy, partner w zespole podatkowym.
  • Tomasz Kret, starszy prawnik w zespole podatkowym.

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Pracodawcy zatrudniający osoby pracujące poza terytorium RP, jak i prawnicy, przedstawiciele działów prawnych, HR i finansów.
 

Data: 25 czerwca 2020 r.
Godz.: 10:00-11:00 
Bezpłatne spotkanie online - rejestracja na wydarzenie została zakończona.

Prelegenci

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Przed dołączeniem, w marcu 2018 r., do Kancelarii pracował przez ponad 13 lat w Dziale podatkowo-prawnym PwC.

Specjalizuje się w tematyce opodatkowania osób fizycznych, w tym w szczególności dochodów z tytułu praw własności intelektualnej, dochodów osób migrujących i świadczeń pracowniczych. W trakcie swojej kariery zawodowej doradzał przy wdrażaniu efektywnych struktur wynagradzania pracowników i kadry menedżerskiej. Opracowywał polityki delegowania pracowników i zasady tzw. „wyrównania podatkowego”. Przygotowywał i weryfikował rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe delegowanych pracowników.

Prowadził liczne seminaria i szkolenia dotyczące przede wszystkim opodatkowania świadczeń pracowniczych i aspektów podatkowych delegowania pracowników do pracy za granicą.

Jest autorem publikacji prasowych dotyczących opodatkowania osób fizycznych i współautorem książki „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz”