To wydarzenie już się zakończyło.


WEBINAR | Błędy w legalizacji pracy cudzoziemców - w świetle wyzwań COVID-19

Spotkanie online

Temat legalizacji pracy cudzoziemców niezmiennie pozostaje w zakresie zainteresowania wielu pracodawców. W kontekście bieżących wydarzeń szczególnie ważna jest możliwość zmiany wydanych zezwoleń, tak w zakresie zmiany wymiaru czasu pracy, jak i zmiany stanowiska. Uchybienia w prowadzonych postępowaniach prowadzą do ryzyka świadczenia pracy bez odpowiedniego zezwolenia.  

Pomimo iż przepisy przewidują karę grzywny w wysokości zależnej od popełnionego przez pracodawcę wykroczenia, to najbardziej dotkliwą z sankcji jest odmowa udzielenia przez Wojewodę kolejnych zezwoleń na pracę.  Do takiej sytuacji może dojść w przypadku powtórnego ukarania podmiotu z powodu powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy w odstępie krótszym niż 2 lata. Dwukrotne niedopatrzenie po stronie pracodawcy może skutecznie zablokować uzyskanie nowych zezwoleń i zatrudnianie cudzoziemców. 
 
O czym porozmawiamy podczas spotkania poświęconego legalizacji pracy obcokrajowców?
W ramach spotkania będziemy analizować najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców w procesie legalizacji pracy. Temat omówimy w świetle zmian  umów zawieranych z pracownikiem, co w najbliższym czasie może okazać się wyzwaniem dla działów HR. Podzielimy się też naszym know-how w tej dziedzinie

Agenda spotkania online:

9:30-10:30

  • Definicja legalizacji pracy w prostych słowach
  • Wyzwania działów HR związane z COVID-19, a praca cudzoziemców
  • Elastyczność wydanych dokumentów – co możemy zmienić i jak nie popełnić błędów?
  • Konsekwencje błędnych decyzji
  • Omówienie case study: dzielimy się wiedzą i praktyką

10:30-11:00 – sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Spotkanie poprowadzi:

dr Michał Kacprzyk, radca prawny, szef zespołu Imigracji i Global Mobility

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Zarządzający oraz specjaliści HR, którzy chcą wzmocnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców.

Informacje organizacyjne:

Data: 3 kwietnia 2020 r.
Godz.: 9:30-11:00
Rejestracja została zamknięta