To wydarzenie już się zakończyło.


Zatrudnianie cudzoziemców - warsztat

Termin: 14 lutego 2019 r. (czwartek),  godz. 10:00-16:00 
Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie. 
Koszt uczestnictwa: 1190 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 
 

Warsztat kierowany jest do pracowników działów HR, osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu zatrudniania cudzoziemców.
 

Agenda

Panel I. 10:00 - 11:30
 
10:00 - 10:45 Temat: Legalne zatrudnienie cudzoziemców

Prelegenci: Karolina Schiffter

 • Kiedy praca cudzoziemca jest legalna?
 • Jakie dokumenty musi przechowywać pracodawca?
 • Kiedy cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

10:45 - 11:30 Temat: Zezwolenie na pracę i oświadczenie
Prelegenci: Tomasz Rogala, Paulina Nagel

 • Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?
 • Kiedy trzeba przeprowadzić tzw. test rynku pracy i na czym on polega?
 • Jak uzyskać oświadczenie o powierzeniu pracy?

 
Przerwa kawowa (11:30 – 12:00)
 
Panel II. 12:00 - 13:30

 
12:00 - 12:45 Temat: Zezwolenia na pobyt 
Prelegenci: Tomasz Rogala, Paulina Nagel

 • Jakie są obowiązki pracodawcy w procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt?
 • Zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy – jakie są największe wyzwania dla pracowników i jak pracodawcy mogą ich wesprzeć? 
 • Niebieska karta UE – jak ją uzyskać?

 
12:45 - 13.30 Temat:  Aspekty podatkowe związane z zatrudnianiem cudzoziemców
Prelegenci: Katarzyna Serwińska

 • Jakie obowiązki ciążą na płatniku składek zatrudniającego cudzoziemców?
 • Jak ustalić rezydencję podatkową cudzoziemca?

 
 
Lunch (13:30 – 14:30)
 
Panel III. 14:30 – 15:30

 
14:30 – 15:10 Temat: Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca i kontrola legalności zatrudnienia
Prelegenci: Karolina Schiffter

 • Jakie konsekwencje może ponieść pracownik i pracodawca?         
 • Jak przebiega kontrola legalności zatrudnienia?       

  
15:10 – 15:30 Temat: Obowiązki pracodawców związane z delegowaniem pracowników 
Prelegenci: Tomasz Rogala

 • Kiedy o delegowaniu pracowników należy zawiadomić PIP?
 • Jakie minimalne warunki zatrudnienia obowiązują pracowników delegowanych?
 • Planowane zmiany dot. delegowania pracowników, w tym Brexit i zmiany w dyrektywie   

 
Panel IV. 15:30 – 16:00 Dyskusja, pytania, zakończenie 
Prowadzący: Karolina Schiffter
 

Prelegenci

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.