To wydarzenie już się zakończyło.


Akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza na nowych zasadach oraz zgodnie z RODO - warsztaty

Podczas warsztatu rozwiążemy konkretne kazusy, założymy nowe akta osobowe, zmienimy te, które już prowadzimy, skierujemy na badania, zweryfikujemy „pakiet startowy” i wypełnimy świadectwo pracy. Omówimy wymogi systemu teleinformatycznego i pokażemy jak prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej. I to bez konieczności przechodzenia na elektroniczne akta osobowe. Przedstawimy jak należy przygotowywać kopie dokumentacji pracowniczej na wniosek byłego pracownika. Wszystko to zrobimy także zgodnie z wymogami RODO.

Termin: 5 lutego 2019 r. (wtorek),  godz. 10.00-16.15 
Miejsce: Sheraton Poznan Hotel, ul. Bukowska 3/9, sala Kaponiera
Koszt uczestnictwa: 990 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

09.45-10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.30 – Wytyczne co do sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, przepisy przejściowe 

10.30-11.15 – Część A akt osobowych 

  • rodzaje dokumentów wymaganych w części A akt osobowych – co wyjąć całkowicie, co przenieść do innych części, co z kwestionariuszami osobowymi 
  • gdzie, czy i jak długo przechowywać dokumenty związane z rekrutacją pracowników - cv, listy intencyjne, przedwstępne umowy o pracę 
  • informacje o kandydatach, zaświadczenia o niekaralności – od kogo wolno brać, gdzie je przechowywać, background  check 
  • kopie dowodów osobistych 
  • pisemny obowiązek informacyjny - gdzie go umieścić 

11.15-11.45    Część B akt osobowych 

  • omówienie dokumentów i informacja, które dokumenty przekładamy, które     dodajemy, wyjmujemy 
  • upoważnienie do przetwarzania danych i informacja o monitoringu 

11.45-12.00    Przerwa kawowa

 

12.00-12.30     Część C i D akt osobowych oraz dokumenty związane z PPK i e-zwolnienia a dokumentacja pracownicza 

12.30-13.30     Pozostała dokumentacja pracownicza - aspekty praktyczne 

  • harmonogramy czasu pracy
  • ewidencja czasu pracy
  • inne dokumenty

 

13.30-14.15    Przerwa obiadowa

 

14.15 -15.00     Prowadzenie (części) dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej

15.00-16.00    Odbiór i wydanie dokumentacji pracowniczej, obowiązki informacyjne, świadectwo pracy

16.00-16.15     Podsumowanie i zakończenie 
 

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach poznańskich, a także jako in-house lawyer w grupie kapitałowej spółek z branży finansowej. 

Katarzyna zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz bieżącą obsługą pracodawców.

Doradza pracodawcom w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych, zwalniania lub zmiany warunków zatrudnienia kluczowych pracowników, transferze pracowników, outsourcingu.

Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań antymobbingowych, postępowań sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w przeprowadzaniu badań prawnych spółek (due diligence).