To wydarzenie już się zakończyło.


Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku - Pracodawca wobec prawa karnego

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku: Pracodawca wobec prawa karnego.

Termin: 8 listopada 2019 r., w godzinach 9:30-12:00

Miejsce: Grand Ascot Hotel, ul. Józefa Szujskiego 4, 31-123 Kraków

Spotkanie poprowadzi: adw. dr Damian Tokarczyk oraz apl. adw. Ewelina Rutkowska

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Agenda

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi ryzykami. Jednym z nich jest ryzyko występowania nieprawidłowości oraz poniesienia przez kadrę kierowniczą firm odpowiedzialności karnej albo pokrzywdzenia jej przestępstwem popełnionym przez pracownika lub osobę z zewnątrz. Podczas śniadania prawnicy Zespołu Prawa Karnego i Compliance skupią się na przedstawieniu praktycznych aspektów związanych z obszarem odpowiedzialności karnej w stosunkach pracy i stosunkach gospodarczych. Omawiając zasady odpowiedzialności karnej oraz przestępstwa związane z obszarem HR prowadzący podzielą się także swoim doświadczeniem w zakresie budowania w firmach systemów zarządzania ryzykiem nieprawidłowości (compliance). 

Śniadanie adresowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym w szczególności przedstawicieli zarządów, działów prawnych i compliance oraz działów HR. 

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe. 

Aplikantka adwokacka, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się prawem karnym gospodarczym oraz zagadnieniami zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w kwestiach związanych z budową i wdrażaniem systemów compliance oraz wspiera Klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym w organizacjach. Prowadzi szkolenia z zakresu compliance i prawa karnego. Interesuje się prawem sportowym i compliance w sporcie, tak zwłaszcza zagadnieniami oceny ryzyka w sporcie, wewnętrzną organizacją podmiotów sportowych oraz budowaniem systemów przeciwdziałania nadużyciom. Publikuje w dziennikach prawnych i czasopismach naukowych.