To wydarzenie już się zakończyło.


Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku - Pracodawca wobec prawa karnego

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku: Pracodawca wobec prawa karnego.

Termin: 8 listopada 2019 r., w godzinach 9:30-12:00

Miejsce: Grand Ascot Hotel, ul. Józefa Szujskiego 4, 31-123 Kraków

Spotkanie poprowadzi: adw. dr Damian Tokarczyk oraz apl. adw. Ewelina Rutkowska

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Agenda

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi ryzykami. Jednym z nich jest ryzyko występowania nieprawidłowości oraz poniesienia przez kadrę kierowniczą firm odpowiedzialności karnej albo pokrzywdzenia jej przestępstwem popełnionym przez pracownika lub osobę z zewnątrz. Podczas śniadania prawnicy Zespołu Prawa Karnego i Compliance skupią się na przedstawieniu praktycznych aspektów związanych z obszarem odpowiedzialności karnej w stosunkach pracy i stosunkach gospodarczych. Omawiając zasady odpowiedzialności karnej oraz przestępstwa związane z obszarem HR prowadzący podzielą się także swoim doświadczeniem w zakresie budowania w firmach systemów zarządzania ryzykiem nieprawidłowości (compliance). 

Śniadanie adresowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym w szczególności przedstawicieli zarządów, działów prawnych i compliance oraz działów HR. 

Prelegenci

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Doradza w postępowaniach karnych dotyczących m.in. korupcji, oszustw, niegospodarności.

Wspiera polskich i zagranicznych klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością (projektowanie procedur wewnętrznych w obszarze whistleblowingu i przeciwdziałania nadużyciom).

Certyfikowana Approved  Compliance Expert, Approved Compliance Officer oraz Approved Whistleblowing Officer.

Doradza w  kwestiach dotyczących zarządzania kryzysowego  w organizacjach. 

Prowadzi szkolenia poświęcone zagadnieniom compliance i prawa karnego biznesu. 

Autorka wielu publikacji prasowych i naukowych, w tym monografii poświęconej zarządzaniu ryzykiem niezgodności w sektorze sportowym.

Rekomendowana prawniczka w międzynarodowym rankingu Legal 500 w obszarze White-Collar Crime.

Członkini Associates Committee w Concilium Global Compliance, Investigations & Defense Network oraz grupy eksperckiej Investigations w Ius Laboris.