To wydarzenie już się zakończyło.


Korzystanie z pracowników zewnętrznych: leasing pracowników, umowy o świadczenie usług, agencje pracy tymczasowej i inne formy

Coraz więcej pracodawców decyduje się na wydzielenie z własnej działalności pewnych zadań, których realizacja jest powierzona podmiotom zewnętrznym. Przeanalizujemy najpopularniejsze formy korzystania z pracowników zewnętrznych oraz podejście PIP, ZUS do tych form współpracy. Omówimy także sposoby ograniczenia ryzyka zakwestionowania korzystania z pracowników zewnętrznych. 

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla przedstawicieli działów HR, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych tematyką korzystania z pracowników zewnętrznych. 

Termin: 10 kwietnia 2019 r. , godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1190 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

Panel I. 10:00 - 11:30 
10:00 – 10:20 

Wprowadzenie 

10:20 – 11:30 Korzystanie z pracowników zewnętrznych
•    Leasing pracowników
•    Outsourcing usług
•    Wynajem pracowników
•    Zatrudnienie zewnętrzne
•    Umowa o świadczenie usług
•    Przejście zakładu pracy

Przerwa kawowa (11:30 – 12:00)
 
Panel II. 12:00 - 13:30 Ryzyka prawne związane z korzystaniem z pracowników zewnętrznych
 
12:00 – 13:00
Temat: Podejście ZUS
 
•    Świadczenie pracy na rzecz pracodawcy
•    Zmiana płatnika składek
•    Współpraca w grupie kapitałowej

13:00 – 13:30
Temat:  Podejście PIP oraz Rozkład odpowiedzialności 

•    Obowiązki przedsiębiorcy korzystającego z pracowników zewnętrznych
•    Ustalenie istnienia stosunku pracy
•    Konsekwencje zakwestionowania korzystania z pracowników zewnętrznych

Lunch (13:30 – 14:30)
 
Panel III. 14:30 – 15:30 Sposoby ograniczenia ryzyka zakwestionowania korzystania z pracowników zewnętrznych

 
14:30 – 15:00
Temat: Dopuszczalność korzystania z pracowników zewnętrznych
 
•    Cechy stosunku pracy a korzystanie z pracowników 
•    Korzystanie z pracowników zewnętrznych w orzecznictwie SN    

15:00 – 15:30 
Temat: Korzystanie z pracowników zewnętrznych – zasady współpracy

•    Zasady tworzenia umów
•    Najczęściej popełniane błędy

Panel IV. 15:30 – 16:00 Dyskusja, pytania, zakończenie 

Prelegenci

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z Kancelarią od lutego 2014 r. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa pracy, dotyczących w szczególności roszczeń pracowników związanych z rozwiązaniem umów o pracę, godzinami nadliczbowymi, umowami o zakazie konkurencji, mobbingiem i dyskryminacją. Specjalizuje się także w prowadzeniu sporów sądowych dot. ubezpieczeń społecznych (m.in. oskładkowanie świadczeń z ZFŚS, świadczeń z umów o dzieło oraz zleceń/dzieł wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy). Wcześniej, przez okres ponad czterech lat pracował w kancelariach zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług prawnych na rzecz przedsiębiorców.