Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach w 2018 r.

Zapraszamy na warsztat Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach w 2018 r. organizowane przez kancelarię Raczkowski Paruch. 

W trakcie szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

•    nie tylko wczasy pod gruszą, czyli nowe świadczenia z funduszu, 
•    wejście w życie RODO czy wpływa na funkcjonowanie funduszu, 
•    dobre standardy w zakresie tworzenia regulaminu i działalność funduszu, 
•    zwolnienia podatkowe, fundusz a składki ZUS, 
•    współpraca z organizacjami związkowymi i przedstawicielem pracowników,
•    wspólna działalność socjalna i zasada jednego funduszu.

Warsztat poprowadzą: r. pr. Rafał Jaroszyński oraz adw. Marta Kosakowska.
 
Termin: 6 listopada 2018 r. w godz. 10:00-16:00 (w tym przerwy kawowe oraz przerwa lunchowa)
Miejsce: biuro kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro), Warszawa
Koszt uczestnictwa: 790 zł netto/ os. 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 
 

Agenda

 1. Kiedy tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
 • Duży pracodawca - zobowiązany, ale czy zawsze?
 • Rezygnacja z funduszu przez dużego pracodawcę – czy jest to możliwe, jakie konsekwencje; czy i co w zamian.
 • Fundusz u małego pracodawcy. Czy trzeba go utworzyć, jakie są konsekwencje tworzenia/nietworzenia.
 • Wniosek zakładowej organizacji związkowej o utworzenie funduszu - czy zawsze wiąże?
 • Dobrowolne tworzenie funduszu – jak zrobić to prawidłowo.
 1. Świadczenia urlopowe, kiedy i jak wypłacać. Czy można wypłacać świadczenia urlopowe zamiast gruszy?
   
 2. Uprawnieni do korzystania z funduszu (wnioski pracowników o rozszerzenie kręgu uprawnionych – konkubinat, związki partnerskie itd).
 3. Masaże, fryzjer z ZFŚS? – czyli, na co przeznaczyć środki. Nowe typy świadczeń proponowane w ramach systemów kafeteryjnych: sun&snow, masaże, bony do spa, karty empik 
 4. Dzielić i rządzić - czyli jak prawidłowo wydatkować środki z funduszu.
 5. Treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i procedura przyznawania świadczeń – na ile szczegółowe musza być poszczególne postanowienia.
 6. RODO – czyli jak i czy zmienił się tryb wnioskowania o świadczenia z funduszu, klauzule informacyjne dla pracowników i innych osób wnioskujących o świadczenie z funduszu, upoważnienia i polecenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Komisja socjalna – czy obowiązkowa; jak powinna obradować, czyj głos ma zdanie przeważające? 
 8. Fundusz i jego funkcjonowanie a związki zawodowe.
 9. Przedstawiciel pracowników - czy uzgadniamy z nim wszystko, co ma do powiedzenia rada pracowników? 
 10. Roszczenia związane z funduszem.
 11. Wspólna działalność socjalna aspekty praktyczne – umowa i regulamin.
 12. Zasada jednego funduszu, jakie świadczenia w spółkach z grupy, czy pracownicy w różnych oddziałach mogą mieć różne świadczenia. 
 13. Podatki a świadczenia z funduszu – nowe regulacje.
 14. Najistotniejsze orzecznictwo i decyzje ZUS.

Prelegenci

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista prawa pracy z 15 - letnim doświadczeniem w obsłudze pracodawców z zakresu prawa pracy.

Posiada doświadczenie w obsłudze firm korporacyjnych, w doradztwie z zakresu rozwiązywania umów o pracę, zwolnień grupowych, przejęć i połączeń, potrąceń z wynagrodzenia za pracę, odpowiedzialności materialnej oraz porządkowej pracowników, a także tworzenia zakładowych źródeł prawa pracy.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy w „Serwisie Prawno-Pracowniczym", „Prawo Pracy - Personelu od A do Z", „Prawo pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego", „Doradcy Podatnika", „Doradcy Prezesa spółki z o.o.". oraz wielu innych.