Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku: Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r. – czas zacząć wielkie porządki w aktach osobowych.

W południe każdego pierwszego piątku miesiąca zapraszamy na cykl spotkań Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 9 listopada br., w godzinach 09:30 – 11:00.

Temat spotkania: Dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r. – czas zacząć wielkie porządki w aktach osobowych.

Miejsce: Niebieski Art Hotel, ul. Flisacka 3, 30-114 Kraków

Spotkanie poprowadzi r. pr. dr  Dominika Dörre-Kolasa

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.