To wydarzenie już się zakończyło.


Compliance w praktyce: Tworzenie regulacji wewnętrznych. Sprawdzam!

Przyjęte i projektowane w 2018 r. akty prawne rozbudziły zainteresowanie zagadnieniem compliance w Polsce. Sankcje przewidziane w projekcie ustawy o jawności życia publicznego i ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione zmuszają do wprowadzenia regulacji wewnętrznych groźbą surowych kar. Jednocześnie compliance jest zagadnieniem obecnym w międzynarodowym obrocie gospodarczym, zachęcającym do transparentności. Dostrzegając potrzebę omówienia praktycznych zagadnień związanych z budowaniem systemu zarządzania zgodnością w firmie proponujemy warsztatowe spotkanie zbudowane wokół fikcyjnego, kryzysowego zdarzenia w przedsiębiorstwie. Prezentując najlepsze praktyki w zakresie compliance podpowiemy, jak radzić sobie w sytuacjach niespodziewanych, aby wyjść z nich z możliwie najmniejszym uszczerbkiem. 

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla: 
• Członków zarządu 
• Przedstawicieli działów prawnych lub compliance
• Przedstawicieli działów HR

Termin: 20 września 2018

Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1290 zł netto/osoba 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

PROGRAM: 

10:00 - 11:00

Compliance w Polsce – zagadnienia wprowadzające 

  • Czy nowe regulacje odbiegają od standardów międzynarodowych?
  • Jaka jest rola pracowników i związków zawodowych w budowaniu systemu compliance?
  • Istnienie, realność, stosowanie, skuteczność – kryteria oceny systemu compliance

11:00 - 12:00

Budowa systemu compliance – obowiązek obłożony sankcjami

  • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu compliance – wewnętrzne i międzynarodowe
  • Sankcje przewidziane za niewywiązanie się z obowiązków pracodawcy
  • System kontroli według projektu ustawy o jawności życia publicznego i elementy procedury na wypadek czynności organów państwowych

 

Przerwa kawowa (12:00 – 12:30)

 

12:30 - 13:30

Warsztat cz. I

Aby przeprowadzić w sposób warsztatowy szkolenie z praktycznych aspektów regulacji compliance, proponujemy Państwu aktywny udział w fikcyjnym zdarzeniu związanym z nowo nakładanymi na firmy obowiązkami. Z uwagi na kryzysowy charakter wystąpienia nadużycia w obszarze compliance, nie podajemy w tym momencie szczegółów. Zdradzamy jedynie, że naszym celem będzie ukazanie Państwu sposobu dokonywania ocen wdrożonego systemu przez organy zewnętrzne.

 

Lunch (13:30 – 14:15)

 

14:15 - 15.15

Warsztat cz. II

Budowanie systemu compliance to ustawiczna praca od podstaw. Druga część Warsztatu, bazująca na wcześniejszych wydarzeniach, będzie skupiona wokół zagadnienia reagowania na dostrzegane uchybienia lub niedoskonałości budowanego systemu.

 

15:30

Dyskusja, pytania, zakończenie

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.