To wydarzenie już się zakończyło.


Akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza na nowych zasadach oraz zgodnie z RODO

Rok 2019 przysporzy sporo pracy działom personalnym. Trzeba będzie ułożyć od nowa lub zweryfikować niektóre procesy HR-we. Uchwalona elektronizacja, zmienione okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, planowana rewolucja w zakresie zawartości akt osobowych oraz nowe zasady prowadzenia i archiwizowania pozostałej dokumentacji pracowniczej to tylko niektóre wyzwania, które czekają działy HR.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla przedstawicieli działów HR, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych tematyką dokumentacji pracowniczej oraz archiwizacji dokumentów. 
 
Terminy:

 • 4 grudnia 2018 r (wtorek). , godz. 10:00 – 16:10 — limit miejsc wyczerpany 
 • 8 stycznia 2019 r. (wtorek) , godz. 10:00 – 16:10 

Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1190 zł netto/osoba. 
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

9.45 — 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 — 11.00 – Zmiany dotyczące okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej i 
podziału akt osobowych oraz elektroniczna dokumentacja pracownicza 

11.00 — 11.45 – Część A akt osobowych 

 • rodzaje dokumentów wymaganych w część A akt osobowych – co wyjąć całkowicie, co przenieść do innych części, co z kwestionariuszami osobowymi 
 • gdzie, czy i jak długo przechowywać dokumenty związane z rekrutacją pracowników - CV, listy intencyjne, przedwstępne umowy o pracę 
 • informacje o kandydatach, zaświadczenia o niekaralności – od kogo wolno brać, gdzie je przechowywać, backagrand check 
 • dowody osobiste 
 • wykonany na piśmie obowiązek informacyjny, gdzie go umieścić 

11.45 — 12.00     Przerwa kawowa

12.00 — 12.45    Część B akt osobowych 

 • omówienie dokumentów i informacja, które dokumenty przekładamy, które dodajemy, wyjmujemy 
 • upoważnienie do przetwarzania danych i informacja o monitoringu 

12.45 — 13.30     Część C i D akt osobowych oraz dokumenty związane z PPK i e-zwolnienia a dokumentacja pracownicza 

13.30 — 14.15    Przerwa obiadowa

14.15 — 14.55 Pozostała dokumentacja pracownicza aspekty praktyczne 

 • harmonogramy czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • inne dokumenty

14.55 — 15.40     Zajęcia praktyczne w grupach 

15.40 — 16.10     Podsumowanie i zakończenie
 

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z branży farmaceutycznej, doradztwa personalnego oraz osób fizycznych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzeniem postępowań związanych z mobbingiem i dyskryminacją w zatrudnieniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2016 pracowała w departamencie prawa pracy jednej w warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się prawem pracy oraz sprawami związanymi z ochroną danych osobowych pracowników.

Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wynikiem celującym. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanie prawem pracy rozwijała już w trakcie studiów, m.in. poprzez udział w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Sekcji Prawa Pracy oraz praktyki w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się bieżącą obsługą Klientów w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Obszar jej specjalizacji i zainteresowań obejmuje przede wszystkim ochronę danych osobowych pracowników.