Zwolnionym z pracy tydzień nie wystarczał - Katarzyna Sarek

2016.07.11

"Na odwołanie do sądu od wypowiedzenia pracownik będzie miał 14 dni" - tak wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmienić się ma art. 264 kodeksu pracy, który teraz przewiduje dwa terminy na wniesienie odwołania do sądu – siedmiodniowy na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę i 14-dniowy na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Polecamy uwadze artykuł, w którym wypowiada się nasz ekspert - r. pr. Katarzyna Sarek.

Zobacz plik PDF