Za czas pozostawania bez pracy nie ma premii ani urlopu - Robert Stępień

2016.07.26

W przypadku przywrócenia do pracy i zasądzenia wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy, pracownikowi wlicza się ten czas pozostawania bez pracy do okresu zatrudnienia. W razie zasądzenia odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy, do okresu zatrudnienia dolicza się czas, za który przyznano odszkodowanie. Te doliczane okresy nie są jednak faktycznymi okresami zatrudnienia i pracownik nie nabywa za nie uprawnień uzależnionych od pozostawania w stosunku pracy, np. urlopu czy premii.

Polecamy uwadze artykuł w dzienniku Rzeczpospolita wraz z komentarzem r. pr. Roberta Stępnia.

Zobacz plik PDF