Wchodzą ostrzejsze przepisy antykorupcyjne we Francji - Dominika Stępińska-Duch

2016.06.29

Francję czekają poważne zmiany w zakresie regulacji dotyczących przejrzystości, przeciwdziałania korupcji i modernizacji gospodarki. Najprawdopodobniej jeszcze przed końcem 2016 roku w życie wejdzie ustawa o przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji i modernizacji gospodarki  (Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). OECD często krytykowała obowiązujący we Francji łagodny system regulacji antykorupcyjnych. Niniejsza ustawa ma być odpowiedzią Francji na tę krytykę.

Zapraszamy do lektury komentarza adw. Dominiki Stępińskiej - Duch na ten temat:

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_internetu.php?kw=02e6298cc2af8ae202e6290a8441da58&ku=14f889b8f531ea54f50a