Trzeba rozszerzyć możliwość uzyskiwania danych z KRK - Edyta Jagiełło, Robert Stępień

2016.11.04

"Obecnie możliwość żadania informacji o niekaralności od kandydatów na pracowników jest bardzo ograniczona. Potrzebę zmian dostrzegają nie tylko przedsiębiorcy, lecz także m. in. rzecznik praw obywatelskich i - jak się wydaje - również rząd".

Serdecznie polecamy artykuł autorstwa r. pr. Edyty Jagiełło i r. pr. Roberta Stępnia w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Zobacz plik PDF