Szef typuje do zwolnienia i określa, co o tym przesądza - Sławomir Paruch

2016.08.30

"Jeśli porównywany z innymi pracownik wypada lepiej przy uwzględnieniu jednego lub kilku kryteriów, a gorzej z powodu innego miernika, to pracodawca decyduje, któremu z nich nadać decydujące znaczenie" - tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 23 czerwca 2016 r.

Jaki jest stan faktyczny tłumaczy nasze ekspert - r. pr. Sławomir Paruch w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Zapraszamy do lektury!

Zobacz plik PDF