SN. Dyscyplinarka dla ciężarnej bez zgody związku

2016.07.12

"Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy w ciąży, to pracodawca może samodzielnie rozwiązać z nią umowę o pracę dyscyplinarnie. Nie przysługuje jej wtedy ochrona" - takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 18 marca 2008 r. (II PZP 2/08). Jaki jest stan faktyczny?

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wypowiada się nasz ekspert - r. pr. Robert Stępień:

http://obpon.pl/article/184975/show.html